Firma z długami – czy może dostać pożyczkę?

Firma z długami – czy może dostać pożyczkę?

Uzyskanie pożyczki przez firmę, która ma problemy finansowe jest bardzo utrudnione. Jednocześnie trudności w uzyskaniu finansowania w formie pożyczki zależy przede wszystkim od rodzaju problemów finansowych firmy. Gdy firma ma długi wówczas uzyskanie pożyc...

Uzyskanie pożyczki przez firmę, która ma problemy finansowe jest bardzo utrudnione. Jednocześnie trudności w uzyskaniu finansowania w formie pożyczki zależy przede wszystkim od rodzaju problemów finansowych firmy. Gdy firma ma długi wówczas uzyskanie pożyczki na rynku finansowym jest bardzo ograniczone, ale nie niemożliwe.

Gdy firma posiada długi uzyskanie pożyczki jest bardzo trudne. Jednak wiele zależy od tego jakiego rodzaju długi posiada dana firma. Jednymi z najbardziej problematycznych są długi na rzecz skarbu państwa. Wynika to z faktu, że państwo ma łatwość w odzyskiwaniu długów. Wszelkiego rodzaju długi wynikające z opóźnień płacenia składek do ZUS, karty podatkowe są poważnym problemem przy uzyskaniu pożyczki w większości firm pożyczkowych. Inne rodzaje długów nie muszą być tak problematyczne. Wynika to przede wszystkim z tego, że wiele firm pożyczkowych nie sprawdza informacji w BIG czy KRD oraz w bazach dłużników. Nawet jeśli firmy pożyczkowe sprawdzają takie informacje to nie zawsze są one podstawą do udzielania czy też braku udzielenia pożyczek.

Pożyczki bez KRD

Jeśli chce się znaleźć ofertę pożyczki przy posiadaniu jako firma długów niezbędne jest szukanie na rynku ofert firm pożyczkowych, które udzielają pożyczek dla zadłużonych. Warto od razu szukać tylko takich ofert, które kierowane są do podmiotów gospodarczych mających długi. Pozwala to na uniknięcie straty czasu na próbowanie uzyskania pożyczek w firmach, które nie udzielają pożyczek firmom z długami.

Na rynku pożyczkowym działa wiele podmiotów udzielających pożyczek na różnych warunkach dla podmiotów gospodarczych w tym zadłużonych. Jednocześnie szanse na uzyskanie pożyczki zależą zawsze od indywidualnej sytuacji danego podmiotu gospodarczego. Wiele pożyczek może być udzielonych pod zastaw czy na podstawie innego rodzaju zabezpieczenia. Jednak zawsze przy korzystaniu z pożyczek dla zadłużonych trzeba liczyć się ze znacznie większymi kosztami spłaty pożyczek.

Pożyczki od innych podmiotów gospodarczych, osób fizycznych

Pożyczkę można starać się uzyskać również od innych podmiotów gospodarczych. Wówczas można starać się o pożyczkę na indywidualnych warunkach. Jednocześnie indywidualne osoby czy też podmioty gospodarcze, które udzielają pożyczek prywatnych są w stanie decydować się nawet na nietypowe formy zabezpieczeń udzielanych pożyczek. Pozwala to znacznie ułatwić podmiotom gospodarczym mającym już zadłużenie uzyskać pożyczkę. Uzyskać można również znacznie łatwiej pożyczki w wyższych kwotach w stosunku do ofert firm pożyczkowych.

Gdy szuka się pożyczek od osób prywatnych czy innych podmiotów gospodarczych rozwiązaniem może być szukanie takich pożyczek za pośrednictwem Internetu. Można decydować się na zamieszczenie ogłoszeń w serwisach pożyczkowych czy na forach. Jednocześnie można decydować wyszukiwać takich inwestorów, którzy udzielają prywatnych pożyczek, gdzie oferują oni indywidualne negocjacje warunków pożyczkowych. Wówczas firmy z długą historią na rynku czy też z dobrymi perspektywami mają nawet przy długach spore szanse na uzyskanie pożyczki.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.