Składka ZUS 2020: wzrost składek w 2021 roku?

Składka ZUS 2020: wzrost składek w 2021 roku?
Składka ZUS 2020 jest uzależniona od prognozowanego średniego wynagrodzenia za pracę w gospodarce w danym roku. W przyszłym roku ta wartość prawdopodobnie wzrośnie, co przełoży się na wyższe zobowiązania wobec ZUS. Co na to przedsiębiorcy w dobie trwającej pandemii? Jak reaguje na to rząd?

Składka ZUS 2020 co miesiąc obciąża Twój budżet jako przedsiębiorcy. W ramach jednej z wersji Tarczy Antykryzysowej przedsiębiorcy mogli składać wnioski o zwolnienie z ZUS na trzy miesiące – od marca do maja tego roku. Było to jedno z rozwiązań pomocowych, które miały pomóc firmom przejść suchą stopą przez kryzys spowodowany pandemią i odciążyć je choć trochę zwolnieniem z ZUS. Tarcza antykryzysowa to jednak w większości branż rozwiązanie jednorazowe i mimo ponownego lockdownu nie jest już dostępne. Ze zwolnienia ze składek ZUS 2020 w trzecim kwartale tego roku mogli skorzystać tylko przedsiębiorcy działający w sektorach: hotelarskim, turystycznym oraz organizacji i obsługi targów, konferencji i wystaw.

Składki ZUS – kto musi je opłacać, dla kogo są obowiązkowe?

Składki ZUS muszą co miesiąc opłacać następujące osoby:

  • przedsiębiorcy, zarejestrowani w CEIDG (także wspólnicy spółek cywilnych),
  • wspólnicy spółek: jednoosobowej z ograniczoną odpowiedzialnością, jawnej, komandytowej lub partnerskiej,
  • wykonujące wolne zawody (np. lekarze, biegli rewidenci, prawnicy),
  • twórcy i artyści,
  • prowadzący publiczną lub niepubliczną szkołę, przedszkole lub żłobek.

Przedsiębiorcy opłacają składkę ZUS 2020 za siebie, ale również za swoich pracowników, jeśli takich zatrudniają. Warto wiedzieć, że gdy oprócz prowadzenia własnej działalności pracujesz także na etacie, to regulujesz tylko część składek. Ile konkretnie trzeba płacić w zależności od zarobków? Warto to sprawdzić, korzystając z kalkulatora wynagrodzeń, dostępnego w internecie.

Składki ZUS – kto może zostać z nich zwolniony? Wnioski o zwolnienie z ZUS

Wnioski o zwolnienie z ZUS można było składać do 30 czerwca 2020 r. Zwolnienie w 100% przysługiwało osobom, które prowadziły działalność przed 1 lutego 2020 roku i zgłosiły do ubezpieczenia maksymalnie 10 pracowników. Ze zwolnienia w 50% mogły skorzystać osoby, które również prowadziły firmę przed 1 lutego 2020 roku, ale zgłosiły przystąpienie do ubezpieczenia maksymalnie 49 pracowników.

Warto wiedzieć, że ze zwolnienia z ZUS mogły skorzystać również osoby samozatrudnione, jeżeli ich przychód z działalności w pierwszym miesiącu, na który składany jest wniosek, nie przekraczał kwoty 15 581 zł, a dochód był niższy niż 7 000 zł.

Wnioski można było składać w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Mały ZUS – kto i na jakich zasadach może z niego skorzystać?

Mały ZUS plus to niższe składki, których wysokość jest uzależniona od dochodu danej firmy. Aby skorzystać z tego udogodnienia, nie można w poprzednim roku kalendarzowym osiągnąć przychodu wyższego niż 120 tys. zł. Dodatkowo:

  • trzeba w poprzednim roku prowadzić działalność gospodarczą przez przynajmniej 60 dni,
  • nie można opłacać preferencyjnych składek ZUS,
  • nie można wykonywać pracy na rzecz byłego pracodawcy,
  • nie można rozliczać się w formie karty podatkowej i jednocześnie być zwolnionym z opłacania podatku VAT.

Warto wiedzieć, że od lutego tego roku zmieniły się zasady kwalifikacji przedsiębiorców do niższych składek, więc zasady „mały ZUS 2019” są już nieaktualne. W praktyce limit zwiększono prawie dwukrotnie, więc podwójna liczba przedsiębiorców będzie mogła skorzystać z małego ZUS-u.

Aby złożyć wniosek o mały ZUS plus, trzeba zgłosić się do ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego z kodem tytułu ubezpieczenia, który rozpoczyna się od 05 90 lub 05 92.

Warto wiedzieć, że mały ZUS można stosować już po upływie dwóch lat, kiedy obowiązują preferencyjne, niższe składki.

Składki ZUS 2018, 2019, 2020

Składki ZUS w dużej mierze wpływają na wysokość pensji netto. Jako pracodawca powinieneś skorzystać z kalkulatora brutto netto, aby sprawdzić, ile faktycznie zapłacisz za pracownika, który życzy sobie określonej pensji netto.

Również w przypadku jednoosobowego przedsiębiorcy warto znać przelicznik brutto netto. Okaże się, że należność na fakturze wcale nie zostanie w naszej kieszeni. Trzeba także uregulować podatek dochodowy i ZUS. Składki są comiesięcznym zobowiązaniem, z którym zmagają się wszyscy przedsiębiorcy.

Nie opłaciłeś składek ZUS? Przeczytaj, co Ci za to grozi!

Składka ZUS 2020 w tym i w poprzednich latach jest uzależniona od przeciętnego, średniego wynagrodzenia w gospodarce. W ostatnich latach ta wartość rosła, więc z każdym kolejnym rokiem składki ZUS były wyższe.

Łącznie składka ZUS 2020 wynosi 1 431,48 zł, ZUS 2019 z kolei 1 316,97 zł, natomiast ZUS 2018 opiewał na kwotę 1 228,70 zł miesięcznie.

Same składki zdrowotne 2020 to suma rzędu 362,43 zł, płacona co miesiąc.

Składka ZUS 2021 – ile zapłacimy?

W porównaniu do stanu przeszłego z każdym kolejnym rokiem trzeba było więcej oddawać do ZUS. Składka 2020 była oczywiście uzależniona od średniego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce, które w zeszłych latach co roku rosło.

Tak jest i w 2021 roku, bo ten wskaźnik został już ustalony na poziomie 5 259 zł, a podstawę wymiaru składek ZUS stanowi 60% tej kwoty, czyli 3 155,40 zł. Nie została jednak jeszcze podana składka na ubezpieczenie zdrowotne, więc nie można ustalić konkretnych wartości składek ZUS na kolejny rok.

Trzeba jednak przygotować się na to, że i ona wzrośnie. Mimo interwencji Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw zmiany w kwestii obliczania składek ZUS nie ulegną zmianie. Potwierdził to Rzecznik Rządu. Właścicielom firm pozostaje więc przygotować się na podwyżki.

Więcej informacji na temat składek ZUS znajdziesz TUTAJ.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.