Prowadzenie firmy na Ukrainie

Prowadzenie firmy na Ukrainie

Gdy chce się prowadzić firmę poza granicami kraju niezbędne jest uzyskanie informacji prawnych z czym wiąże się prowadzenie firmy w innym kraju. Wielu przedsiębiorców decyduje się na prowadzenie firm w sąsiednich krajach. Do takich krajów, w których podejm...

Gdy chce się prowadzić firmę poza granicami kraju niezbędne jest uzyskanie informacji prawnych z czym wiąże się prowadzenie firmy w innym kraju. Wielu przedsiębiorców decyduje się na prowadzenie firm w sąsiednich krajach. Do takich krajów, w których podejmowana jest działalność przez przedsiębiorców zalicza się Ukraina.

Na Ukrainie można korzystać z warunków gospodarczych, które pozwalają na znacznie łatwiejsze prowadzenie firmy pod kątem generowania zysków z innowacyjnych rozwiązań. Wynika to przede wszystkim z faktu, że Ukraina jest na innym etapie rozwoju, gdzie wiele pomysłów znanych z krajów bardziej rozwiniętych jest dopiero wprowadzana. Z drugiej strony prowadzenie działalności na Ukrainie jest znacznie trudniejsze dla przedsiębiorcy w stosunku do prowadzenia firmy w Polsce. Wynika to ze znacznie bardziej rozbudowanego systemu biurokratycznego.

Zakładanie firmy na Ukrainie

Założenie firmy na Ukrainie pozwala na korzystanie z nieco innych form rozliczania podatków w stosunku do Polski. Wielu przedsiębiorców decyduje się na zakładanie na Ukrainie takich form prowadzenia działalności, które są korzystniej opodatkowane w stosunku do prowadzenie takiej samej firmy w Polsce. Dotyczy to między innymi spółek akcyjnych czy spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

Założenie na Ukrainie jednoosobowej działalności gospodarczej wymaga pozwolenia na pobyt na terenie Ukrainy. Niezbędne jest wówczas złożenie odpowiedniego wniosku w urzędach na terenie miasta czy obwodu gdzie będzie prowadzona działalność. Następnie niezbędne jest uzyskanie wizy z prawem pobytu. Po jej uzyskaniu można starać się o dokonanie rejestracji firmy na terenie Ukrainy.

Spółki na Ukrainie

Znacznie częściej na Ukrainie zakładane są spółki. Wiele firm zakłada spółki na Ukrainie, które są spółami zależnymi kapitałowo od podmiotów działających w kraju. Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga odpowiedniego kapitału założycielskiego, który wynosi więcej niż sto minimalnych płat. Dodatkowo na Ukrainie wymagane jest również by założyć rachunek bankowy dla spółki, gdzie musi zostać wpłacona określone kwota kapitału założycielskiego, co wynosi minimum trzydzieści procent takiego kapitału. Cała kwota takiego kapitału musi znaleźć się na koncie w ciągu roku od dokonania rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Na Ukrainie zakładane są również spółki akcyjne. W przypadku takich spółek również niezbędne jest posiadanie odpowiedniego kapitału założycielskiego. Wynosi on minimum 1250 ukraińskich płac minimalnych. Podobnie jak w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością niezbędne jest wpłacenie kapitału założycielskiego na konto spółki zanim zostanie zarejestrowana. Wpłata musi wynosić połowę kapitału założycielskiego przed jej zarejestrowaniem. Dodatkowo w przypadku zakładania spółek na Ukrainie niezbędne jest również uwierzytelnienie jej statutu. Odbywa się to w formie notarialnej a dopiero wykonanie takiej czynności pozwala na rozpoczęcie procesu rejestrowania spółek.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.