5 powodów, dla których warto wybrać auto w leasingu

5 powodów, dla których warto wybrać auto w leasingu

Wielu przedsiębiorców decyduje się na skorzystanie z leasingu. Dlaczego warto zdecydować się na taką ofertę? Zapraszamy do sprawdzenia 5 powodów, dla których warto wziąć auto w leasing!

Prosta procedura

Wzięcie samochodu lub innego sprzętu w leasing jest znacznie wygodniejsze i prostsze niż skorzystanie z pożyczek i kredytów bankowych i pozabankowych. Nie musimy dostarczać tak wielu dokumentów, a tym samym możliwe jest uzyskanie leasingu znacznie szybciej.

Warto również wskazać, że leasingodawca, czyli firma leasingowa bierze na siebie wszystkie czynności dotyczące zakupu konkretnego przedmiotu, na przykład samochodu czy maszyn, a następnie przekazuje przedmiot leasingobiorcy.

Łatwa dostępność

Leasing jest też łatwiej dostępny od kredytów czy pożyczek, szczególnie wtedy, gdy z oferty chce skorzystać nowa firma, która dopiero rozpoczęła swoją działalność. W bankach można otrzymać wtedy pożyczki na mniejsze sumy, podobnie w firmach pozabankowych.

Leasing daje możliwość otrzymania wartościowego mienia, na przykład nowego samochodu, bez konieczności korzystania z umów przewłaszczenia. Wynika to z faktu, że przedmiot leasingu cały czas pozostaje we własności leasingodawcy, a leasingobiorca może korzystać z niego przez regularną płatność rat leasingowych. Jednocześnie istnieje możliwość łatwego dopasowania rat leasingowych dzięki ich elastyczności do aktualnej sytuacji finansowej firmy.

Zmniejszenie podatku VAT

Korzystanie z leasingu niesie również ze sobą korzyści podatkowe. Do kalkulacji rat leasingowych wykorzystuje się wartość netto przedmiotu leasingu. Podatek VAT, który należy zapłacić od zakupu danego przedmiotu, jest finansowany przez leasingodawcę, czyli firmę leasingową. Gdybyśmy zdecydowali się na kredyt, wówczas konieczne byłoby sfinansowanie podatku od towarów i usług.

Ponadto płatności leasingowe są rozpatrywane jako koszt uzyskania przychodu, wobec tego zmniejszają podstawę opodatkowania. Jest to możliwe wtedy, gdy leasingodawca dokonuje odpisów amortyzacyjnych.

Lepsza płynność finansowa firmy

Dużą zaletą leasingu jest też możliwość utrzymania odpowiedniej płynności finansowej firmy. Spłatę rat leasingowych prowadzi się z bieżących przychodów, więc firma nie musi ponosić wysokich, jednorazowych wydatków.

Warto też wskazać, że leasing nie wpływa na zdolności kredytowe firmy, wobec tego nawet w przypadku leasingu możemy uzyskać dodatkowe kredyty i pożyczki na firmę.

Możliwość leasingowania różnego rodzaju mienia

Jak już wspomnieliśmy, leasingować możemy samochody, ale również innego rodzaju przedmioty, na przykład mogą być to komputery, maszyny do firmy czy innego rodzaju sprzęt. W przypadku samochodów istnieje możliwość leasingu tych nowych, ale i używanych, które są tańsze – musimy jednak pamiętać o tym, że firmy leasingowe pomogą nam tylko wtedy, gdy auto będzie nowsze,

Zatem leasing to obecnie bardzo dobry wybór dla każdego przedsiębiorcy. Jeżeli również zależy ci na tym, aby pozyskać potrzebne wyposażenie bez konieczności ponoszenia wysokich kosztów oraz bez ryzyka, leasing to strzał w dziesiątkę.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.