Umowa kupna sprzedaży samochodu firmowego: co musi zawierać?

Umowa kupna sprzedaży samochodu firmowego: co musi zawierać?
Umowa kupna-sprzedaży samochodu to obowiązek należący do obu stron transakcji. Jeśli bowiem kupujesz albo sprzedajesz auto, to warto mieć tego potwierdzenie na piśmie. Umowa kupna-sprzedaży pojazdu przydaje się także kupującemu podczas rejestracji swoich nowych czterech kółek. Zobacz, jak poprawnie napisać taki dokument, aby chronił interesy obu stron.

Umowę kupna sprzedaży samochodu musicie stworzyć w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które muszą zostać podpisane przez obie strony transakcji. Przygotowaniem dokumentu może zająć się prawnik, ale korzystając ze wzorów dostępnych w internecie można sporządzić ją samemu i tym samym zaoszczędzić sobie wydatków. Na co koniecznie trzeba zwrócić uwagę?

Umowa kupna sprzedaży samochodu – jak powinna wyglądać?

Przede wszystkim Kodeks cywilny nie wskazuje, aby umowa kupna sprzedaży pojazdu musiała być zawarta pisemnie. Warto jednak to zrobić ze względu na dużą wartość przedmiotu. Bezpieczniej jest mieć istotne fakty „na piśmie”, aby w razie ewentualnego konfliktu móc się na nie powołać.

Umowę trzeba także pokazać w wydziale komunikacji, aby dokonać przerejestrowania samochodu i w urzędzie skarbowym, aby móc udokumentować wzbogacenie.

O formę pisemną musi zadbać przedsiębiorca, jeśli na przykład kupuje samochody dostawcze lub samochody osobowe (np. dla przedstawicieli handlowych), które będą wykorzystywane w ramach jego działalności. Wtedy umowa jest dowodem zakupu i dowodem księgowym.

To koniecznie powinno znajdować się w umowie sprzedaży samochodu:

 • miejsce i data zawarcia umowy,
 • dane sprzedającego (imię, nazwisko, adres, PESEL, numer dowodu osobistego),
 • dane kupującego (imię, nazwisko, adres, PESEL, numer dowodu osobistego),
 • opis przedmiotu transakcji (marka, model, rok produkcji, numer silnika, numer nadwozia, numer rejestracyjny, kolor, przebieg na moment spisywania umowy kupna sprzedaży samochodu),
 • typ auta (np. samochody osobowe, samochody dostawcze, samochody terenowe),
 • cena sprzedaży samochodu (wyrażoną liczbowo i słownie),
 • szczegóły dotyczące płatności (gotówka czy przelew, konto bankowe sprzedającego, termin płatności),
 • oświadczenie sprzedającego, że auto jest wolne od wad,
 • oświadczenie kupującego, że akceptuje stan techniczny przedmiotu umowy,
 • potwierdzenie kupującego, kiedy odbierze pojazd,
 • oświadczenie sprzedającego, jakie rzeczy związane z samochodem również przekazuje kupującemu (np. kluczyki, zestaw opon zimowych, dowód rejestracyjny, karta pojazdu, dowód zapłaty obowiązkowego ubezpieczenia OC),
 • podpisy obu stron umowy.

Jeśli auto było sprowadzone zza granicy, do umowy sprzedający musi dołączyć potwierdzenie uregulowania opłat takich jak, opłata recyklingowa, cło czy inne należne podatki (np. akcyza).

Umowa kupna sprzedaży samochodu 2020, 2019, 2018

Zasady sporządzania umowy sprzedaży samochodu nie zmieniły się w ostatnich latach. Oznacza to, że umowa kupna sprzedaży samochodu 2020 spokojnie mogła się sprawdzić i w 2019 i w 2018 roku. Powyżej podany wzór jest aktualny i możesz wykorzystać go do sporządzenia swojego własnego dokumentu. Nie zapomnij tylko o podaniu danych, które zgromadziliśmy w poprzednim akapicie.

Umowa kupna sprzedaży samochodu - współwłaściciel

A co zrobić, gdy właścicieli jest dwóch i spisuje się umowę kupna sprzedaży samochodu? Współwłaściciel oczywiście także musi podpisać dokument, aby można było przekazać auto kupującemu. Teoretycznie każdy ze współwłaścicieli może rozporządzać swoją częścią własności bez zgody innych. Jednak w praktyce w przypadku samochodu jest to niewykonalne. W końcu kupiec nie może jeździć tylko połową pojazdu.

A czy można samemu sprzedać samochód, jeśli należy on do małżeństwa? Jeśli nie ma rozdzielności majątkowej, to tak. Jest jednak jeden wyjątek. Jeśli przykładowo mąż chce sprzedać auto bez wiedzy żony, a żona się temu sprzeciwi i poinformuje o tym kupca, to transakcja będzie nieważna. Mówi o tym art. 36 ust. 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: sprzeciw jest skuteczny wobec osoby trzeciej, jeżeli mogła się z nim zapoznać przed dokonaniem czynności prawnej.

Sprawdzenie auta po vin – na czym polega i czy jest konieczne?

Jeśli przedmiotem transakcji są samochody używane (osobowe, dostawcze i inne), to przed kupnem warto sprawdzić raport VIN. W dowodzie rejestracyjnym oraz na każdym aucie znajduje się 17-cyfrowy numer VIN. Jeśli go znasz, to możesz sprawdzić wiele faktów o interesującym Cię pojeździe oraz zweryfikować, czy sprzedający Cię nie oszukuje. Co znajdziesz w raporcie VIN? Możesz zapoznać się z informacjami o poprzednich właścicielach, ewentualnych stłuczkach lub wypadkach, zweryfikować stan licznika oraz to, czy auto jest sprzedawane legalnie.

Mimo że nie trzeba sprawdzać auta po VIN, to dla własnego spokoju warto to zrobić przed podpisaniem umowy kupna sprzedaży samochodu.

Podatek od kupna samochodu

Kiedy umowa zostanie zawarta, po stronie kupującego leży jeszcze obowiązek zapłaty podatku. Podatek od czynności cywilnoprawnych (tak zwany PCC) płaci się tylko wtedy, gdy zakupisz samochód używany w Polsce o wartości powyżej 1 000 zł. Podatku PCC nie zapłacisz, gdy auto:

 • jest warte więcej niż 1000 zł,
 • jest kupowane na fakturę,
 • jest nowe,
 • lub zostało zakupione poza granicami Polski.

Nie wiesz, czy lepiej kupić nowe, czy używane auto do firmy? Sprawdź, co się bardziej opłaca!

Musisz zapłacić podatek PCC? Wynosi on 2% wartości rynkowej samochodu. Musisz uwzględnić miejsce, w którym mieszkał poprzedni właściciel auta oraz jego cenę z dnia kupna.

Przykładowo, jesteś z Ostródy, ale samochód kupujesz w Warszawie. Płacisz za niego 30 000 zł, mimo że taki sam w Ostródzie kosztowałby 28 000 zł. Obliczając podatek bierzesz pod uwagę sumę 30 000 zł, bo w stolicy mieszkał ostatni właściciel auta. Oznacza to, że za tę transakcję do urzędu skarbowego musisz odprowadzić 600 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych.

Niestety każda taka danina publiczna nie jest kupującemu w smak. Jednak zgodnie z prawem należy ją zapłacić. Jeżeli tego nie zrobisz, to możesz zapłacić karę za wykroczenie lub przestępstwo skarbowe.

Masz firmowe auto? Garść przydatnych informacji na ten temat znajdziesz tutaj

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.