Pożyczka dla firmy – jak wybrać okres spłaty?

Pożyczka dla firmy – jak wybrać okres spłaty?

Pozyskanie pożyczki dla firmy jest jednym ze sposobów na pozyskanie środków finansowych zarówno na inwestycje jak też na bieżące działanie firmy. Gdy wybiera się oferty pożyczek bardzo ważne jest szukanie takich ofert, które są dopasowane do oczekiwań i po...

Pozyskanie pożyczki dla firmy jest jednym ze sposobów na pozyskanie środków finansowych zarówno na inwestycje jak też na bieżące działanie firmy. Gdy wybiera się oferty pożyczek bardzo ważne jest szukanie takich ofert, które są dopasowane do oczekiwań i potrzeb firmy. Pozwala to na pozyskanie pożyczek, które będą miały znacznie bardziej korzystne warunki spłaty czy niższe koszty.

Na rynku pożyczkowych można korzystać z coraz większe liczby firm finansowych oferujących pożyczki również dla firm. Pozwala to na wybieranie z pomiędzy bardzo różnych ofert, które mogą być indywidualnie dopasowane zarówno w zakresie pożyczanej kwoty jak też warunków, na których udzielana jest pożyczka. Jednym z elementów każdej umowy pożyczki jest określenie okresu, na który pożyczka jest zaciągana. Ma on duże znaczenie zarówno przy możliwościach pozyskania pożyczki w określonej kwocie a także w zakresie kosztów pożyczkowych.

Okres pożyczki a szanse na jej pozyskanie

Nie zawsze można okres pożyczki ustalać w pełni dowolnie. Wynika to z faktu, że przy określonej kwocie pożyczki czas spłaty wpływa na wysokość raty pożyczkowej. Z tego powodu im dłuższy jest okres spłaty tym znacznie mniejsza jest miesięczna rata pożyczkowa. Gdy firma posiada niską zdolność kredytową wówczas wyższe kwoty pożyczek można najczęściej pozyskać przy wydłużeniu okresu spłaty.

Ważne jest by wybierać takie okresy spłaty pożyczek, które pozwalają na zapewnienie dopasowanej do możliwości finansowych raty pożyczkowej. Pozwala to na zapewnienie znacznie większej łatwości w zakresie regularnego spłacania rat pożyczkowych. Raty nigdy nie powinny być nadmiernie wysokie, gdyż wówczas można mieć trudności w ich spłacaniu. Jednocześnie zawsze w przypadku lepszych warunków finansowych można spłacać pożyczkę zaciąganą nawet na dłuższy okres czasu znacznie szybciej. Można wówczas od razu spłacić pozostałą całość pożyczki lub spłacać stopniowo po dwie czy trzy raty co pozwala na przyśpieszenie spłaty pożyczki.

Porównanie pożyczek

Gdy porównuje się pożyczki porównanie również okresu spłaty oferowanego przez poszczególne firmy jest istotne szczególnie przy długoterminowych pożyczkach. Do takich można zaliczyć choćby pożyczki hipoteczne, które są oferowane pod zabezpieczenie w formie hipoteki na nieruchomościach. Jednocześnie istotne jest decydowanie się na takie pożyczki, które pozwalają na zapewnienie korzystnych warunków w zakresie kosztów początkowych jak prowizja czy oprocentowanie.

Przy wybieraniu pożyczek, które planuje się spłacić przed czasem warto jest postawić na pożyczki, które mają niższe prowizje. Wówczas płaci się wstępnie znacznie mniejsze koszty wstępne. Natomiast jeśli pożyczka jest zaciągana na bardzo długi czas i nie będzie się jej spłacało przed czasem wówczas znacznie ważniejsze jest korzystniejsze oprocentowanie. Wiele pożyczek bywa udzielanych na promocyjnych warunkach, gdzie można liczyć na promocyjne, czyli znacznie niższe oprocentowanie czy niższą prowizję. Pozwala to na dopasowanie korzystniejszych warunków do indywidualnych potrzeb pożyczkobiorcy.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.