Umowa leasingowa – jak podpisać tę najkorzystniejszą?

Umowa leasingowa – jak podpisać tę najkorzystniejszą?

Leasing jest dla wielu przedsiębiorców najkorzystniejszym rozwiązaniem na pozyskanie potrzebnego wyposażenia bez ponoszenia wysokich kosztów. Jednak nie oznacza to wcale, że każda umowa leasingowa jest dobra. Na co powinniśmy zwrócić uwagę przy poszukiwaniu tej najlepszej?

W Polsce działa kilka firm leasingowych, dlatego zanim zdecydujemy się na sygnowanie umowy, powinniśmy wcześniej zobaczyć oferty różnych leasingodawców. Dzięki temu będziemy mogli łatwo porównać ich propozycje i wybrać taką, która będzie mogła spełnić nasze wymagania.

Możemy też poszukać opinii na temat firm leasingowych, które umieszczane są na forach internetowych lub możemy zapytać innych przedsiębiorców, którzy już teraz korzystają z leasingu. Warto przy tym zaznaczyć, że w leasing możemy wziąć nie tylko samochód, ale również innego rodzaju wyposażenie. Co więcej, możemy leasingować także przedmioty używane.

Na co patrzeć przy porównywaniu ofert leasingu?

Gdy już wybraliśmy firmy leasingowe, z których możemy skorzystać, warto przejść do dokładniejszej analizy ich ofert.

Tutaj pod uwagę powinniśmy wziąć szereg różnych czynników – pamiętajmy o tym, że umowę leasingową podpisujemy najczęściej na kilka lat, dlatego przez ten cały czas powinna być ona dla nas korzystna.

  1. Całkowite koszty leasingu

Dzięki temu parametrowi będziemy mogli określić, jakie są ogólne koszty związane z leasingiem w poszczególnych firmach. Oczywiście, im taniej, tym lepiej. Zwróćmy uwagę, czy w kosztach podany jest już wykup przedmiotu leasingu.

  1. Liczba rat leasingowych

Firmy leasingowe także stosują różne obliczenia rat, na przykład w przypadku podpisania umowy na 3 lata możemy spotkać się zarówno z 35 ratami, jak i z 36 ratami leasingowymi. Warto wybierać taką liczbę rat, która będzie mniejsza – wtedy nie narazimy się na dodatkową płatność ubezpieczenia na pojazd, z którego będziemy korzystali przez krótki czas.

  1. Ubezpieczenie przedmiotu leasingu

Kolejna ważna kwestia, na którą powinniśmy zwrócić uwagę, to ubezpieczenie przedmiotu leasingu, a dokładnie jego koszty i warunki. Firmy leasingowe najczęściej same wybierają polisy i proponują swoje pakiety ubezpieczeniowe. Warto wtedy zapoznać się z kosztami oraz warunkami umowy, aby wiedzieć, jaką ochronę otrzymujemy. Warto również wykupić tak zwane ubezpieczenie GAP, czyli ubezpieczenie traty finansowej.

  1. Opłata wstępna

Wiele firm leasingowych wymaga od klientów wniesienia opłat wstępnej, ale są też takie, które jej nie wymagają. Warto zatem zobaczyć, czy dany leasingodawca chce, abyśmy wnieśli taką opłatę i jaka jest jej ewentualna wysokość.

To tylko kilka kwestii, na które powinniśmy zwrócić uwagę przy poszukiwaniu dobrej umowy leasingowej. Nigdy nie decydujmy się na ofertę pierwszą z brzegu, ponieważ wtedy ryzyko, że trafimy na taką, która okaże się nie do końca korzystna, będzie większe. Firmy leasingowe mają różne oferty, więc lepiej poświęcić więcej czasu na wgłębienie się w ich wymagania oraz warunki umowy, aby mieć całkowitą pewność, że wybraliśmy najlepiej.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.