Jak podwyższyć zdolność kredytową swojej firmy?

Jak podwyższyć zdolność kredytową swojej firmy?

Zdolność kredytowa jest głównym czynnikiem, który brany jest pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosków o kredyty oraz pożyczki – także te składane przez przedsiębiorców. W jaki sposób można podwyższyć zdolność kredytową swojej firmy?

 

Zasadniczo, im wyższa zdolność kredytowa, tym większa szansa na uzyskanie pożyczki lub kredytu, a także na otrzymanie wyższej sumy pieniędzy. Zdolność ta ma znaczenie nie tylko wtedy, gdy chcemy pożyczyć środki jako osoba prywatna, ale też wtedy, gdy prowadzimy przedsiębiorstwo.

 

Na zdolność kredytową wpływa szereg różnych czynników. Wśród najbardziej istotowych jest wysokość dochodów przedsiębiorstwa, a także jego zobowiązania. Jednak nawet wtedy, gdy firma ma dość wysokie dochody, może spotkać się z odmową. Warto zatem dowiedzieć się, jak można poprawić zdolność kredytową w tym zakresie, na który mamy bezpośrednio wpływ.

 

Wysokie dochody i niskie koszty to podstawa

Zacznijmy od tego, że zdolność kredytowa firmy będzie najlepsza wtedy, gdy będzie ona posiadała wysokie dochody oraz będzie ponosiła niskie koszty, na przykład nie będzie miała innych zobowiązań w wysokich sumach – leasingu, innych pożyczek, kredytów, długoterminowych umów, także na kartę kredytową czy linię kredytową na rachunku.

 

Zatem najlepszym sposobem na podwyższenie zdolności jest wtedy podwyższenie dochodów firmy oraz zredukowanie jej kosztów, na przykład przez spłatę niektórych zobowiązań czy rozwiązanie umów, które nie są potrzebne.

 

Czas działania firmy

Kolejna ważna kwestia to czas działania firmy – firmy dłużej funkcjonujące są uznawane za bardziej godne zaufania od tych nowych. Wobec tego wiele banków nie jest skłonnych do udzielania wysokich kredytów i pożyczek nowym, niedawno założonym firmom.

 

Oczywiście, nie oznacza to wcale, że nie dostaniemy nigdzie pożyczki na start. Są one dostępne w firmach pożyczkowych działających pozabankowo i bankach, ale uzyskamy wtedy najczęściej kwotę w wysokości około 10 000 złotych.

 

Historia i wiarygodność kredytowa firmy

Oprócz tego ważna jest również historia kredytowa firmy oraz związana z nią jej wiarygodność. W przypadku osób prowadzących działalność jednoosobową samodzielnie bierze się pod uwagę także obecną sytuację osoby fizycznej.

 

Informacje o historii i wiarygodności firmy pozyskiwane są przez banki i pozabankowe firmy pożyczkowe ze specjalnych baz.

 

Przy rozpatrywaniu wniosków składanych przez firmy bierze się pod uwagę dane w:

  • BIK – Biura Informacji Kredytowej
  • BIG InfoMonitor
  • BIG ERIF
  • BIG KRD – Krajowy Rejestr Długów

 

W bazach BIK gromadzi się informacje o zaciągniętych pożyczkach i kredytach. Gdy nie spłacaliśmy ich w przeszłości, możemy mieć duże problemy z otrzymaniem pożyczki. Wówczas usunięcie naszych danych nie będzie możliwe. W kolei w przypadku baz BIG – Biur Informacji Gospodarczej, możemy usunąć swoje dane po spłacie zobowiązań.

 

Zatem jeśli chcemy podwyższyć zdolność kredytową firmy, pamiętajmy o tym, że ważne są głównie jej wysokie dochody, ale również brak długów zapisanych w bazach. Jeśli firma ma już teraz zadłużenia, w takim przypadku uzyskanie przez nią kolejnych pieniędzy nie będzie tak proste.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.