Z jakich usług można skorzystać w biurze rachunkowym?

Z jakich usług można skorzystać w biurze rachunkowym?

Biura rachunkowe oferują swoim klientom szeroką gamę różnych usług, które skoncentrowane są nie tylko na rozliczaniu ksiąg. Z jakiego wsparcia można jeszcze skorzystać?

Samodzielne zajmowanie się formalnościami związanymi z podatkami oraz rozliczaniami z fiskusem jest coraz rzadsze. Na takie rozwiązanie decydują się tylko niektóre firmy, które nie mają zbyt wielu kontrahentów albo rozliczają się metodami takim jak karta podatkowa czy ryczałt ewidencjonowany.

Przedsiębiorcy decydujący się na prowadzenie firmy i rozliczanie się z użyciem podatkowej księgi przychodów i rozchodów czy też pełnej księgowości raczej decydują się na pomoc biur rachunkowych. Wówczas mogą skoncentrować się na swojej działalności, a formalności przekazać ekspertom w tej właśnie dziedzinie.

Warto jednak wskazać, że biura rachunkowe oferują swoim klientom nie tylko obsługę w ramach rozliczania ksiąg, ale również dostęp do innych usług, które są pomocne w prowadzeniu biznesu.

Doradztwo podatkowe

Nie trzeba znać się na podatkach, aby płacić je w najkorzystniejszej dla siebie opcji. Tutaj z pomocą przychodzą te biura rachunkowe, w których ofercie znajduje się również doradztwo podatkowe.

Swoim klientom zapewniają one wówczas porady pomocne w optymalizacji podatkowej, czyli dobraniu takiej metody rozliczeń, która będzie najbardziej korzystna. Są także gotowe do pomocy wtedy, gdy klient ma problemy z fiskusem i potrzebuje fachowego wsparcia.

Pomoc przy zakładaniu firmy

Nie masz jeszcze swojej firmy, ale dopiero chcesz ją założyć? Nie wiesz, jak wypełnić wniosek o założenie działalności gospodarczej? Chcesz wybrać taką formę rozliczeń, która będzie dla ciebie najbardziej korzystna? W takim przypadku warto wybrać także usługi biur rachunkowych.

W biurze rachunkowym można otrzymać profesjonalną pomoc jeszcze przed założeniem firmy. Księgowy pomoże w wypełnieniu dokumentacji oraz doborze najlepszej metody rozliczeń.

Usługi prawne

Wybrane kancelarie podatkowe zapewniają swoim klientom również usługi prawne we współpracy z zaufanymi kancelariami adwokackimi oraz radców prawnych.

Dzięki temu klient mający problemy prawne lub chcący podjąć jakąś ważną decyzję może również skonsultować się z prawnikiem za pośrednictwem biura rachunkowego.

Przygotowywanie sprawozdań finansowych i bilansów

W biurze rachunkowym możemy również zlecić przygotowanie odpowiednich sprawozdań finansowych oraz bilansów zgodnie z potrzebami firmy. Na podstawie tych dokumentów przedsiębiorca może również podejmować jeszcze efektywniejsze decyzje związane ze swoją działalnością.

Usługi kadrowe i płacowe

Standardem w większości biur rachunkowych jest również świadczenie usług kadrowo-płacowych, które polegają na założeniu akt osobowych dla pracowników oraz na prowadzeniu rozliczeń podatkowych oraz z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych dla każdego pracownika. Dzięki temu przedsiębiorstwa nie musi prowadzić tych czynności samodzielnie, ponieważ będą one realizowane przez doświadczonego w tej dziedzinie specjalistę w dziedzinie kadr i płac.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.