Obsługa informatyczna firmy – także w outsourcingu. Ile to kosztuje?

Obsługa informatyczna firmy – także w outsourcingu. Ile to kosztuje?

Dzisiaj praktycznie każda firma korzysta z internetu – posiada własną stronę internetową, zajmuje się obsługą klienta on-line, wiele korzysta również ze specjalistycznych systemów informatycznych. W takich przypadkach warto zadbać również o fachową obsługę informatyczną.

 

Dzisiaj praktycznie każda firma korzysta z internetu – posiada własną stronę internetową, zajmuje się obsługą klienta on-line, wiele korzysta również ze specjalistycznych systemów informatycznych. W takich przypadkach warto zadbać również o fachową obsługę informatyczną. Jak można z niej skorzystać i ile będziemy musieli za nią zapłacić?

 

Firma wcale nie musi zatrudniać własnego specjalisty w dziedzinie IT czy tworzyć specjalnego działu zajmującego się tego rodzaju czynnościami. Aktualnie wiele firm decyduje się na rozwiązania w dziedzinie outsourcingu usług IT – to korzystne rozwiązanie pod kątem kosztów, a także jakości obsługi, na jaką można liczyć.

 

Na czym dokładnie polega obsługa IT firmy? Dlaczego warto wybrać ją w formie outsourcingu? Ile będziemy musieli zapłacić za taką obsługę?

 

Na czym polega obsługa informatyczna firmy?

W ramach obsługi informatycznej firma może liczyć zasadniczo na kompleksowe wsparcie związane z jej działalnością pod kątem IT.

 

Specjaliści zapewniają wtedy pomoc, która może obejmować między innymi instalację i konfigurację urządzeń oraz oprogramowania, zajmowanie się bezpieczeństwem IT firmy, serwisem urządzeń, jeśli sprawiają one jakiekolwiek problemy. Ponadto można liczyć na fachowe doradztwo, które będzie dotyczyło doboru najlepszych rozwiązań IT, pomoc w zakresie wdrożeń systemów informatycznych.

 

Wobec tego obsługa IT, na którą może liczyć firma, jest bardzo szeroka i można również dopasować ją indywidualnie do jej oczekiwań oraz potrzeb.

 

Dlaczego warto zdecydować się na outsourcing IT?

Usługi outsourcingowe są obecnie bardzo popularne i chętnie wybierane przez wielu przedsiębiorców. Wynika to przede wszystkim z faktu, że pozwalają na znaczące zmniejszenie kosztów – nie trzeba wówczas zatrudniać dodatkowego pracownika, ponieważ można skorzystać z jego pomocy w znacznie niższej cenie.

 

Podobnie jak w przypadku outsourcingu innych usług, także w dziedzinie IT możemy liczyć na podobne korzyści – oprócz niższych kosztów otrzymujemy wsparcie takie, jak to oferowane przez fachowcem, którego moglibyśmy zatrudnić na umowie, możemy kontaktować się ze specjalistą wtedy, gdy mamy taką potrzebę, możemy też otrzymać dostęp do nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie IT.

 

W zależności od wybranej formy obsługi outsourcing IT może polegać na dojazdach specjalisty do firmy w razie usterki, ale w przypadku drobniejszych problemów można także skorzystać z czatu albo z pomocy przez telefon.

 

Ile kosztuje obsługa informatyczna jako outsourcing?

Koszty związane z obsługą informatyczną świadczoną w formie outsourcingu zależne są przede wszystkim od zakresu wybranych usług, od liczby stanowisk komputerowych, a także od liczby serwerów, które używane są w firmie.

 

W przypadku mniejszej firmy korzystającej z jednego serwera oraz do 10 stanowisk komputerowych cena miesięcznej obsługi outsourcingowej IT wynosi od około 1 000 złotych do 1 500 złotych. W przypadku większych firm ceny rosną. Stanowią one jednak i tak niewielką część kosztów związanych z zatrudnieniem pracownika odpowiedzialnego za IT, dlatego i tak są bardzo chętnie wybierane.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.