Zasiłek opiekuńczy dla przedsiębiorcy

Zasiłek opiekuńczy dla przedsiębiorcy

Wiele osób sądzi, że pieniądze z ZUS na czas opieki nad dzieckiem czy innym członkiem rodziny przysługują tylko osobom zatrudnionym na umowę o pracę. To jednak nie jest prawda, bo zasiłek opiekuńczy dla przedsiębiorcy również obowiązuje. Zobacz, ile wynosi i jak się o niego ubiegać.

Zasiłek opiekuńczy to świadczenie należne osobom, które nie mogą chodzić do pracy, bo muszą opiekować się dzieckiem albo innym członkiem rodziny, który takiej opieki wymaga. Za sprawą pandemii rodzice w tym roku mogli otrzymywać zasiłek przez rekordowo długi czas.

Na początku września Ministerstwo Edukacji Narodowej poinformowało, że zasiłek opiekuńczy w wysokości 80% wynagrodzenia będzie przysługiwał jeszcze do 20 września, jeśli rodzice nie będą mogli posłać swoich dzieci do żłobka, przedszkola czy szkoły z powodu ich zamknięcia.

Zasiłek opiekuńczy – definicja i najważniejsze informacje

Zasiłek opiekuńczy, również zasiłek opiekuńczy dla przedsiębiorcy, można wykorzystać wtedy, kiedy trzeba zapewnić opiekę dziecku, ale i innej osobie z rodziny, która na czas choroby musi mieszkać z Tobą w jednym gospodarstwie domowym. Zasiłek można dostać za opiekę nad:

  • małżonkiem,
  • teściami,
  • rodzicami,
  • dziadkami,
  • wnukami,
  • rodzeństwem,
  • dziećmi powyżej 14 lat.

Limit dni, w których można zajmować się tymi osobami i otrzymywać zasiłek wynosi 14 dni w całym roku kalendarzowym. Jest on wliczany do limitu 60-dniowego, który możesz wykorzystać na:

1. Opiekę nad zdrowym dzieckiem, które nie ukończyło 8 lat:

  • gdy zamknięto jego żłobek, przedszkole lub szkołę, a rodzic dowiedział się o tym nie wcześniej niż tydzień przed zamknięciem,
  • gdy rodzic, który stale zajmuje się dzieckiem rodzi albo choruje,
  • gdy dziecko musi być izolowane, bo zachodzi u niego podejrzenie wystąpienia choroby zakaźnej.

2. Opiekę nad chorym dzieckiem, które nie ukończyło 14 lat.

Zasiłek opiekuńczy dla przedsiębiorcy może dostać mama albo tata, ale jednocześnie tylko jedno z rodziców. O świadczenie możesz ubiegać się wówczas, gdy nie ma innych członków rodziny, którzy mogliby sprawować opiekę nad osobą, która tego potrzebuje. Wyjątkiem w tej sytuacji jest opieka nad chorym dzieckiem do 2 lat.

Zasiłek opiekuńczy dla przedsiębiorcy 2017,2018,2019,2020

Zobaczmy, ile wynosi teraz zasiłek opiekuńczy i jak jego kwota zmieniła się w poprzednich latach.

Zasiłek opiekuńczy dla przedsiębiorcy 2020

Zasiłek opiekuńczy dla przedsiębiorcy 2020, jak i w każdym innym roku zależy od podstawy wymiaru składek ZUS, która jest ustalana przez przedsiębiorcę indywidualnie. Jeśli płacisz duży ZUS, to w tym roku składka na ubezpieczenie chorobowe nie powinna być niższa niż 3 136,20 zł, ale nie może przekroczyć 250% prognozowanego, przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce, czyli w 2020 roku jest to 13 067,50 zł.

Od Ciebie więc zależy, jaki zasiłek możesz otrzymać, bo zawsze wynosi on 80% podstawy wymiaru składki. Im więcej będziesz płacić na ubezpieczenie chorobowe, tym wyższa będzie kwota zasiłku opiekuńczego.

Zasiłek opiekuńczy dla przedsiębiorcy 2019

W 2019 roku przeciętne wynagrodzenie w gospodarce było niższe, dlatego minimalna stawka na ubezpieczenie chorobowe wyniosła 2,859,00 zł, a maksymalna 11 912,50 zł.

Zasiłek opiekuńczy dla przedsiębiorcy 2018

Analogicznie w 2018 roku wynagrodzenie także było niższe, więc minimalna stawka na wspomniane wcześniej ubezpieczenie była równa 2 665,80 zł. Natomiast najwięcej można było płacić 11 107,50 zł.

Zasiłek opiekuńczy dla przedsiębiorcy 2017

Podobna sytuacja miała miejsce również w 2017 roku, gdzie można było opłacać składkę na ubezpieczenie chorobowe w kwocie od 2557,80 zł do 10 657,50 zł.

W ciągu ostatnich lat oprócz zmian w kwocie podstawy wymiaru składek ubezpieczenia chorobowego nic się nie zmieniło. Ważna była zmiana w zasiłkach chorobowych dla przedsiębiorców, która miała miejsce w 2015 roku. Zmiany służyły temu, aby przedsiębiorcy w kontekście otrzymywania zasiłku byli traktowani bardzo podobnie jak osoby zatrudnione na umowę o pracę.

Zasiłek opiekuńczy - jakie dokumenty?

Interesuje Cię wnioskowanie o zasiłek opiekuńczy? Jakie dokumenty będą potrzebne, aby uzyskać świadczenie?

Jako przedsiębiorca musisz mieć przede wszystkim zwolnienie lekarskie, jeśli będziesz opiekować się chorym dzieckiem lub innym członkiem rodziny. Jeżeli chcesz zostać w domu z dzieckiem, dlatego że zamknięto mu żłobek, przedszkole lub szkołę, wtedy do ZUS-u wystarczy zanieść Twoje oświadczenie. Gdy z kolei dziecko musi być izolowane ze względu na podejrzenie zakażenia chorobą zakaźną, wtedy musisz mieć decyzję inspektora sanitarnego.

Dodatkowo musisz wypełnić druk ZUS Z-3b oraz ZUS Z-15a, gdy sprawujesz opiekę nad dzieckiem albo ZUS Z-15b, jeśli potrzebuje Cię inny, chory członek rodziny.

Opieka nad dzieckiem a działalność gospodarcza

Jak widać, nawet gdy prowadzisz własną działalność gospodarczą, to możesz liczyć na wsparcie ZUS-u podczas choroby dziecka. Jeśli tylko opłacasz ubezpieczenie chorobowe, to ZUS traktuje Cię tak samo jak osoby zatrudnione na umowę o pracę i również masz prawo do otrzymywania zasiłku opiekuńczego dla przedsiębiorcy.

Zasiłek opiekuńczy przedsiębiorcy a składki ZUS

Wysokość zasiłku opiekuńczego, który możesz otrzymać, jest uzależniona od wysokości składek na ubezpieczenie chorobowe, które co miesiąc opłacasz. Im więcej będziesz oddawać w ramach tej daniny do ZUS, na tym na wyższe świadczenie możesz liczyć.

Musisz więc przekalkulować sobie, ile opłaca Ci się płacić. Jeśli nie masz nikogo pod opieką, to wystarczy minimalna stawka. Jeżeli jednak masz dziecko albo inną chorą osobę w domu, to wtedy lepiej jest płacić więcej, bo i w trakcie zwolnienia lekarskiego większa kwota będzie Ci się należeć.

Pamiętaj jednak, że składka na ubezpieczenie chorobowe to koszt. Jeśli Twoja firma nie jest w najlepszej kondycji finansowej, to wtedy warto uciąć ten wydatek. Twoje oszczędności będą wtedy sięgały rzędu kilkuset złotych miesięcznie, co przy chwiejnym wyniku finansowym bywa na wagę złota.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.