Benzyna, olej napędowy czy LPG – najlepsze paliwo do samochodu firmowego

Benzyna, olej napędowy czy LPG – najlepsze paliwo do samochodu firmowego

Koszty użytkowania samochodu firmowego zależne są od szeregu różnych czynników. Jednym z najważniejszych z nich jest rodzaj używanego paliwa. Przy zakupie samochodu firmowego warto zatem zwrócić uwagę na to, jakie paliwo wykorzystuje, aby uzyskać najniższe koszty eksploatacji.

 

Samochód jest dla większości przedsiębiorców niezbędnym do pracy narzędziem. Pozwala na transport potrzebnego mienia, dojazdy do klientów, urzędów oraz prowadzenie innych czynności. Jeśli właściciel firmy czy też jej pracownicy korzystają z samochodu albo samochodów regularnie, w takim przypadku koszty eksploatacji mogą uzyskać naprawdę wysoki poziom.

 

Jednym z najskuteczniejszych sposobów na obniżenie kosztów eksploatacji pojazdów firmowych jest ich dobór pod względem typu używanego paliwa, a także ilości jego zużycia. Skupmy się tutaj na tej pierwszej kwestii, czyli na paliwie, które będzie najtańsze dla samochodu firmowego.

 

Najtańszy gaz

Od wielu lat najtańszym paliwem dla samochodów jest gaz, czyli LPG – mieszanina propanu i butanu. Z drugiej jednak strony w regularnej sprzedaży nie znajdziemy zbyt wielu samochodów, które posiadałyby fabryczną instalację LPG. Najczęściej konieczne jest zamontowanie właściwej instalacji w cenie paru tysięcy złotych, co powoduje podwyższenie kosztów na początku, niemniej jednak pozwala na szybki zwrot z inwestycji.

 

Na drugiej pozycji pod kątem kosztów użytkowania znajduje się olej napędowy. Samochody z silnikiem diesla są dość tanie w eksploatacji, niemniej jednak różne usterki ich podzespołów mogą być dość kosztowne w naprawach. Samochody na olej napędowy najlepiej sprawdzają się wtedy, gdy firma wykonuje długie trasy – w przypadku ciągłej jazdy miejskiej koszty mogą wzrosnąć.

 

Na ostatniej pozycji znajduje się benzyna, niemniej jednak warto wskazać, że samochody z silnikami benzynowymi nie są drogie w naprawie. Wobec tego koszty ich eksploatacji wyrównują się z samochodami z silnikiem diesla, a w przypadku jazdy miejskiej są one nawet niższe.

 

Zwróć uwagę na spalanie i prowadź ekologicznie

Jak wspomnieliśmy wcześniej, koszt eksploatacji samochodu zależy nie tylko od rodzaju wybranego paliwa, ale również od tego, ile spala konkretny model. Przy doborze samochodu firmowego warto więc zwrócić uwagę również na ten parametr, aby nie okazało się, że wydatki na paliwo będą zbyt wysokie.

 

Najmniejszym spalaniem mogą pochwalić się samochody miejskie, mające mniejsze gabaryty i słabsze silniki. Nie każdy przedsiębiorca potrzebuje reprezentacyjnej limuzyny kosztującej sporą sumę i mającej mocny silnik, więc w tym przypadku możemy już uzyskać pierwsze oszczędności.

 

Warto również poznać zasady ekologicznej jazdy, dzięki której jesteśmy w stanie obniżyć koszty związane z prowadzeniem auta. Eko jazda zakłada między innymi hamowanie silnikiem zamiast każdorazowego naciskania hamulca, zmianę biegów w odpowiednim zakresie obrotów silnika, bardziej płynną jazdę, która pozwala na zmniejszenie zużycia paliwa.

 

Zatem jeśli chcemy zmniejszyć koszty związane z użytkowaniem pojazdu, warto pamiętać o tym, że duże znaczenie ma tutaj rodzaj używanego w nim paliwa, ale nie zapominajmy też o stylu jazdy oraz kwestii spalania.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.