Błędy finansowe popełniane przez małe firmy

Błędy finansowe popełniane przez małe firmy

Prowadzenie nawet małej firmy może przynieść atrakcyjne zyski. Trzeba jednak pamiętać, że czyha na nas przez cały czas wiele biznesowych niebezpieczeństw. Niektóre z nich można przewidzieć i się na nie przygotować, inne z kolei pojawiają się niespodziewani...

Prowadzenie nawet małej firmy może przynieść atrakcyjne zyski. Trzeba jednak pamiętać, że czyha na nas przez cały czas wiele biznesowych niebezpieczeństw. Niektóre z nich można przewidzieć i się na nie przygotować, inne z kolei pojawiają się niespodziewanie. Gdy nie chcesz się na nie narażać, sprawdź z nami błędy finansowe popełniane przez małe firmy i ochroń się przed nimi!

Małe firmy to zwykle firmy nowe, które rozpoczęły swoją działalność niedawno. Ich właściciele na ogół nie mają zbyt dużego doświadczenia w prowadzeniu biznesu, wobec tego są bardziej narażeni na różne błędy. Najlepiej jednak uczyć się na błędach innych i nie popełniać ich samodzielnie. O czym musimy pamiętać?

1. Brak rezerw finansowych

Jednym z największych problemów w małych firmach jest brak rezerw finansowych do prowadzenia działalności. Wielu przedsiębiorców na start zaciąga pożyczkę firmową, aby sfinansować z niej rozpoczęcie funkcjonowania firmy. Wówczas „rozruch” firmy może trwać dłużej, ponieważ konieczne jest nie tylko pracowanie bardziej intensywnie, ale też płacenie rat pożyczki. Nie możemy też zbyt optymistycznie zakładać, że już na początku będziemy osiągali bardzo wysokie zyski.

Aby uchronić się przed tym błędem, warto mieć w biznesie poduszkę finansową, dzięki której będziemy mogli w początkowej fazie i w razie przejściowych problemów uzyskać środki na codzienne funkcjonowanie. W przeciwnym przypadku nasza firma narazi się na bankructwo.

2. Zbyt szybkie i zbyt duże inwestycje

Masz małą firmę, zaczynasz osiągać zyski i już myślisz o tym, jak zainwestować swój kapitał w nowe maszyny, sprzęty, towary? W takim przypadku także warto się wstrzymać. Zbyt szybkie i zbyt wysokie angażowanie środków w inwestycje może okazać się niezbyt korzystnym rozwiązaniem.

Jeśli firma przeznaczy zgromadzone pieniądze na zakupy, wtedy nie zostanie jej zbyt wiele środków, dlatego znów narażamy się na niebezpieczeństwo z punktu pierwszego, czyli na brak rezerw finansowych. Inwestycje należy planować z wyprzedzeniem, dokładnie przeanalizować, czy są one potrzebne.

3. Bałagan w dokumentacji finansowej

Jeśli zamierzamy prowadzić firmę, musimy pamiętać o tym, że wszystkie jej kwestie finansowe muszą być jasne i przejrzyste. Dokumenty powinny być odpowiednio przechowywane, aby nie narażać ich na utratę. Bałagan w dokumentacji finansowej zabiera też dużo czasu, gdy chcemy jakiś dokument wyszukać. Problemem są też kontrole.

Gdy prowadzimy dokumentację samodzielnie, pamiętajmy o utrzymywaniu w niej porządku. Możemy też powierzyć to biurom rachunkowym.

4. Za duże zadłużenie

W zaciąganiu pożyczek firmowych nie ma niczego złego. Pamiętajmy jednak o tym, by nie pożyczać zbyt dużo i nie ustalać dla siebie zbyt wysokiej raty. W małych firmach taka rata może być poważnym obciążeniem w okresach, gdy nie osiąga się wysokich zysków.

Gdy chcemy wziąć pożyczkę firmową, wybierzmy pożyczkę ratalną na dłuższy okres. Wtedy będzie można uzyskać niższą ratę niż przy krótkim czasie spłaty. Zawsze porównujmy też oferty, aby wybrać taką pożyczkę, która będzie najtańsza.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.