Czy warto zakładać konto oszczędnościowe dla firmy?

Czy warto zakładać konto oszczędnościowe dla firmy?

Rachunki oszczędności to produkty bankowe kierowane do klientów indywidualnych i pozwalające na połączenie korzyści z oszczędzania oraz korzystania w dowolnym momencie z dostępnych na rachunku środków finansowych. Rachunek oszczędności jest bardziej elasty...

Rachunki oszczędności to produkty bankowe kierowane do klientów indywidualnych i pozwalające na połączenie korzyści z oszczędzania oraz korzystania w dowolnym momencie z dostępnych na rachunku środków finansowych. Rachunek oszczędności jest bardziej elastycznym produktem finansowym w stosunku do lokat bankowych. Coraz częściej banki oferują rachunki oszczędności również dla firm.

Firmy bardzo chętnie korzystają z przechowywania nadwyżek środków finansowych na lokatach. Pozwala to na uzyskanie dodatkowych zysków z nadmiaru posiadanych środków finansowych. Lokaty bankowe wymagają jednak zamrożenia środków finansowych na określony czas. Rachunki oszczędności są znacznie bardziej elastycznymi produktami bankowymi w zakresie możliwości korzystania ze środków finansowych bez utraty zysków z odsetek. Odsetki naliczane są jedynie za czas przechowywania na rachunku oszczędnościowym środków finansowych. Możliwość swobodnego dysponowania środkami finansowymi na rachunkach oszczędnościowych przekłada się jednak na znacznie niższe oprocentowanie, które można uzyskać w stosunku do lokat bankowych.

Kiedy wybrać rachunek oszczędnościowy?

Gdy nie ma się pewności czy środki finansowe, które chce się umieścić na lokacie nie będą niezbędne do wykorzystania wówczas konto oszczędnościowe jest znacznie lepszym rozwiązaniem. Oczywiście można decydować się na lokaty terminowe na krótkie okresy czasu jak miesięczne lokaty terminowe. Jednak gdy chce się po zakończeniu takiej lokaty dalej korzystać z możliwości uzyskania zysków z odsetek trzeba ponownie otworzyć taką lokatę terminową. Konto oszczędności jest w tym względzie znacznie bardziej wygodnym produktem finansowym. Ze środków finansowych można korzystać w dowolnym momencie bez utraty odsetek. Wypłacenie środków finansowych przez zakończeniem lokaty terminowej prowadzi natomiast to utraty części lub całości odsetek.

Jak wybrać konto oszczędnościowe?

Wybierając konto oszczędnościowe dla firm warto przyjrzeć się ofertom różnych banków. Pozwala to na wybranie takiego konta, które będzie posiadało najbardziej korzystne warunki. Dotyczyć to może zarówno oprocentowania, ale również kapitalizacji odsetek. Jednocześnie warto brać pod uwagę, że jeśli rachunek ma dzienną kapitalizację odsetek może być on nawet przy niższym oprocentowaniu znacznie korzystniejszy w stosunku do rachunku oszczędnościowego z miesięczną kapitalizacją. Warto również sprawdzać koszty związane z prowadzeniem rachunków oszczędnościowych. Prowadzenie takiego rachunku najczęściej jest bezpłatne. Jednak można spotkać się z innymi rodzajami opłat, które mogą być wysokie. Dotyczy to między innymi wypłat z rachunku czy przelewów z konta. Bardzo często liczba darmowych wypłat z rachunku oszczędnościowego jest limitowana. Większość banków oferując darmową wypłatę z rachunku zapewnia jedynie jedną taka wypłatę w miesiącu. Warto bardzo dokładnie sprawdzać tabele opłat dla danego rachunku oszczędnościowego. Pozwala to na uniknięcie podpisania umów na założenie rachunku oszczędnościowego, które nie będą korzystne finansowo.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.