Co możemy zrobić z Profilem Zaufanym?

Co możemy zrobić z Profilem Zaufanym?

Jeszcze nie wszystkie, ale już teraz wiele spraw jesteśmy w stanie załatwić w urzędach przez internet. To możliwe dzięki Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej, czyli w skrócie ePUAP. Aby z niej korzystać, będziemy potrzebowali Profilu Za...

Jeszcze nie wszystkie, ale już teraz wiele spraw jesteśmy w stanie załatwić w urzędach przez internet. To możliwe dzięki Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej, czyli w skrócie ePUAP. Aby z niej korzystać, będziemy potrzebowali Profilu Zaufanego. Co możemy z nim zrobić?

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej została utworzona w 2008 roku. Działa pod adresem strony internetowej www.epuap.gov.pl. Mogą korzystać z niej zarówno osoby fizyczne, jak i również przedsiębiorcy czy organy administracyjne w całym kraju.

Głównym zadaniem ePUAP jest usprawnienie komunikacji między:

- obywatelami i administracją

- firmami i administracją

- instytucjami administracji publicznej

Do korzystania z ePUAP będziemy potrzebowali Profilu Zaufanego. Jest to bezpłatne narzędzie, którego zadaniem jest potwierdzanie tożsamości obywatela w internecie. Profil Zaufany możemy założyć przez internet z użyciem konta bankowego on-line (w wybranych bankach) albo podpisu kwalifikowanego albo w punkcie potwierdzającym.

Dzięki Profilowi Zaufanemu jesteśmy w stanie załatwić różne sprawy – zarówno biznesowe, jak i rodzinne. Poniżej prezentujemy ich przykłady.

Przykładowe sprawy do załatwienia z Profilem Zaufanym:

- zakładanie działalności gospodarczej

- uzyskanie dofinansowania z Unii Europejskiej

- zgłaszanie zmian w aktach stanu cywilnego

- uzyskiwanie odpisów akt stanu cywilnego

- zmiana imienia i nazwiska

- sprawy związane z alimentami, adopcją

- sprawy związane z narodzinami dziecka (rejestracja urodzin, nadanie PESEL)

- sprawy związane ze śmiercią członka rodziny

- wniosek o dopisanie do spisu wyborców

- rozliczenie podatku PIT i CIT

- deklarowanie podatku VAT

- uzyskanie ulgi podatkowej

- rozliczenie podatku rolnego i od nieruchomości

- interpretacje podatkowe

- rozliczenie podatku od środków transportowych

- podatek akcyzowy

- wnoszenie opłat skarbowych

- opłacenie mandatu i odwołanie się od nałożonego mandatu

- uzyskanie, wymiana i utracenie prawa jazdy

- rejestracja i wyrejestrowanie pojazdu, wymiana i utracenie dowodu rejestracyjnego

Warto pamiętać o tym, że chociaż platforma ePUAP działa już od wielu lat, to jednak nie każdy urząd zapewnia szeroki zakres usług elektronicznych z jego wykorzystaniem. Możemy sprawdzić to na stronie internetowej ePUAP. Zdarzają się też błędy związane z funkcjonowaniem strony, dlatego nie każdą sprawę uda nam się załatwić bez trudności.

Nie tylko ePUAP – Profil Zaufany na innych portalach

Oprócz tego Profil Zaufany przyda się do załatwiania spraw na innych portalach urzędowych poza ePUAP. Przykładowo dostępne są Platforma Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS), Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej (CEIDG), OBYWATEL.GOV.PL.

Posiadanie Profilu Zaufanego u jest wobec tego dużym odciążeniem dla przedsiębiorcy, który chciałby łatwiej prowadzić swoją działalność. Aktualnie możemy załatwiać razem z nim wiele spraw, oszczędzając swój czas. Profil Zaufany nie zastąpi jednak całkowicie wszystkich wizyt w urzędzie, ale może je ograniczyć.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.