Co to jest lead sprzedażowy?

Co to jest lead sprzedażowy?

Każdy przedsiębiorca, który chce prowadzić swoją działalność jeszcze efektywniej, powinien wiedzieć, czym dokładnie jest lead sprzedażowy. Co to jest i jak można go pozyskać? Zapraszamy do sprawdzenia razem z nami!

Posiadanie firmy jest nastawione na rozwój – w tym przypadku wsparciem w rozwoju są z pewnością klienci, ponieważ bez nich biznes nie będzie w stanie się rozwijać. To oni wpływają na obecną oraz przyszłą sytuację firmy, dlatego przedsiębiorca powinien pamiętać o tym, że bez nich jego funkcjonowanie na rynku nie miałoby sensu.

W związku z powyższym kluczowe staje się poznanie sposobów na pozyskanie nowych klientów, a także na zatrzymanie tych, którzy już korzystają z jej usług oraz produktów. W tym kontekście pojawia się termin leadu sprzedażowego.

Lead sprzedażowy – co to jest?

Lead sprzedażowy, czyli w języku angielskim sales lead jest konsumentem, jednostką albo firmą, która jest potencjalnie zainteresowana konkretną ofertą, na przykład produktem albo usługą.

W przypadku marketingu internetowego lead sprzedażowy to osoba, która na stronie internetowej zostawiła swoje dane, na przykład adres e-mailowy, albo też skontaktowała się z firmą w inny sposób.

Głównym celem marketingowców jest zatem pozyskanie leadów sprzedażowych, na przykład przez nakłonienie konsumenta do zostawienia swoich danych przez e-mail marketing, media społecznościowe czy inne reklamy, a następnie do zachęcenia jej do skorzystania z konkretnej oferty.

Jak pozyskuje się leady sprzedażowe?

Pozyskiwanie leadów sprzedażowych zależne jest przede wszystkim od tego, z jakiego rodzaju firmą mamy do czynienia. Pod pojęciem pozyskiwana leadów mówimy tutaj o generowaniu zainteresowania albo zapytań o oferty danych produktów czy usług. Mogą być one następnie wykorzystane do zbudowania listy potencjalnych klientów.

Sam proces pozyskiwania leadów opiera się na różnych założeniach marketingowych, między innymi w przypadku marketingu internetowego na newsletterach, na dołączaniu do grona fanów w mediach społecznościowych, na zachęcaniu do kontaktu przez stronę internetową. Można również pozyskiwać leady przez rozmowy telefoniczne czy różne eventy, na przykład akcje promocyjne prowadzone w marketach czy na ulicach.

Warto też wskazać, że leady sprzedażowe mogą być pozyskiwane od wyspecjalizowanych firm, które zbierają zapytania ofertowe dotyczące oferty, a następnie odsprzedają je firmom, które są nimi zainteresowane.

Liczy się jakość

W przypadku leadów sprzedażowych należy pamiętać o tym, że duże znaczenie ma ich jakość. Im lepsza jakość leadu, tym większa szansa na to, że dojdzie do sprzedaży. Właśnie dlatego przy pozyskiwaniu leadów prowadzi się też różne działania mające na celu uszeregowanie ich pod kątem prawdopodobieństwa dokonania transakcji.

W tym kontekście mowa o tak zwanej konwersji, czyli o szansie na doprowadzenie do finalizacji transakcji. Jakość leadów i następnie ewentualna konwersja zależne są natomiast od znajomości konkretnej grupy docelowej. Im lepsza jej znajomość, tym większa szansa, że pozyskane leady sprzedażowe będą lepszej jakości i tym samym przyniosą firmie wyższe zyski.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.