Na czym polega marketing partyzancki?

Na czym polega marketing partyzancki?

Marketing partyzancki (ang. guerrilla marketing) to jedna z form prowadzenia marketingu podobna do marketingu wirusowego. Obecnie ma on coraz większe znaczenie, ponieważ pozwala firmom na pozyskanie wielu nowych klientów.

Marketing partyzancki (ang. guerrilla marketing) to jedna z form prowadzenia marketingu podobna do marketingu wirusowego. Obecnie ma on coraz większe znaczenie, ponieważ pozwala firmom na pozyskanie wielu nowych klientów. Na czym dokładnie polega marketing partyzancki?

Partyzantka może nie mieć pozornie nic wspólnego z marketingiem, ale technika marketingu partyzanckiego pozwala na uzyskanie bardzo dobrych rezultatów. Wykorzystuje ona niekonwencjonalne techniki, które mają na celu przykucie uwagi, na przykład przez innego rodzaju treść czy działania.

Ponadto prowadzenie działań marketingowych tego rodzaju wcale nie oznacza przekazania na ten cel wysokiej sumy, co powoduje, że marketing ten jest chętnie wybierany przez mniejsze firmy, które mogą wówczas skuteczniej konkurować z dużymi korporacjami. Wobec tego przy minimalnych nakładach na inwestycję można uzyskać maksymalne efekty.

Istnieje szereg różnych technik marketingu partyzanckiego. Zaliczamy do niego między innymi tak proste działania jak umieszczanie wlepek czy napisów w przestrzeni publicznej, ale również są to bardziej wyrafinowane, wymagające większej wyobraźni, czasu i energii działania.

Warto przy tym zaznaczyć, że marketing partyzancki może ocierać się o nielegalne, zakazane i karane działania, dlatego może on również odnieść odwrotny skutek i spowodować, że wizerunek firmy zostanie poważnie nadszarpnięty.

Techniki marketingu partyzanckiego:

  • teaser release – technika polegająca na wyemitowaniu reklamy w formie zwiastuna, bez dużej ilości informacji, dzięki temu powoduje większe zaciekawienie konsumentów, co przekłada się też na większą popularność danego produktu
  • flash mob – akcja odbywająca się w miejscu publicznym, która polega na zgromadzeniu wielu osób zaprezentowaniu czegoś interesującego obserwowanego przez osoby postronne
  • gry miejskie – technika polegająca na zadaniach do wykonania w obrębie danego miejsca, w którym część miasta jest swoistą planszą do gry
  • early birds – skierowanie oferty do pierwszych konsumentów, którzy otrzymują dodatkowe korzyści ze względu na skorzystanie z oferty jako pierwsi
  • ambient events – wykorzystanie niestandardowych metod promocji w przestrzeni publicznej
  • lifestyle insert – reklama ma na celu zaprezentowanie konkretnego produktu czy usługi w życiu codziennym

Zatem marketing partyzancki opiera się o szereg rożnego rodzaju działań, które mają na celu zainteresowanie, a często nawet zszokowanie odbiorców. W wielu przypadkach pozwala on na uzyskanie bardzo dobrych efektów, niemniej jednak wszystko zależne jest od grupy docelowej.

Działania w ramach marketingu partyzanckiego bardzo dobrze sprawdzają się w przypadku marek, które kierują swoją ofertę do młodszych odbiorców – dzięki temu mogą łatwiej do nich trafić. Z kolei działania te są gorzej znoszone przez odbiorców konserwatywnych, dlatego nie zaleca się ich stosowania w przypadku marek, które kierują swoje produkty i usługi właśnie do nich.

Samemu oraz z agencją

Marketing partyzancki można prowadzić we własnym zakresie – w tym celu można bazować na już wypróbowanych technikach, ale można również powierzyć go zewnętrznym agencjom marketingowym, które posiadają w tym zakresie doświadczenie i mogą przygotować kampanię indywidualnie dopasowaną do konkretnej firmy.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.