Co to jest procedura chargeback?

Co to jest procedura chargeback?

Nie każdy posiadacz karty płatniczej zdaje sobie sprawę z tego, że może korzystać ze specjalnej procedury chargeback. Czym ona jest i kiedy możemy ją zastosować?

Każdemu z nas może zdarzyć się nieudany zakup dokonany w sklepie internetowym. Może popsuć się bankomat i nie wypłacić nam pieniędzy, chociaż zostały one pobrane z naszego konta. Może też zdarzyć się, że opłaciliśmy usługę, na przykład wykupiliśmy wycieczkę w biurze podróży, które upadło zanim wyjechaliśmy na wakacje.

Gdy za takie transakcje zapłaciliśmy kartą, nie musimy obawiać się utraconych pieniędzy – w tym przypadku warto skorzystać z procedury chargeback.

Czym jest chargeback?

W języku angielskim chargeback to inaczej obciążenie zwrotne. Jest to określenie procedury inicjowanej przez bank na podstawie reklamacji wykonanej przez klienta. Pozwala ona na odzyskanie pieniędzy z tytułu kwestionowanej transakcji handlowej wtedy, gdy klient nie może samodzielnie i bezpośrednio dochodzić swoich praw.

W ramach procedury chargeback bank wydający kartę przesyła reklamację za pośrednictwem organizacji płatniczej (VISA lub MasterCard). W rezultacie nawet w krótkim czasie posiadacz karty może otrzymać zwrot pieniędzy.

Procedurze chargeback podlegają wszystkie transakcje kartowe przy wypłacie gotówki oraz zakupach w sklepach naziemnych i internetowych, a także przy zamówieniach telefonicznych.

Przykładowe sytuacje, w których można skorzystać z procedury chargeback:

dostarczono zakupiony kartą towar, ale był on uszkodzony

doszło do rozliczenia transakcji, która została anulowana

nie otrzymaliśmy części lub całości sumy wypłacanej z bankomatu

próbowaliśmy zapłacić za towar lub usługę przy użyciu karty, ale transakcja się nie powiodła, pomimo tego karta została obciążona

transakcja została rozliczona nieprawidłowo – więcej niż jeden raz

transakcja została rozliczona w innej kwocie lub walucie niż została ona zaakceptowana

usługa lub produkt opłacone kartą nie zostały dostarczone

widzimy różnicę pomiędzy poprawną kwotą (lub walutą) transakcji a tą, która została opłacona

zakup został zwrócony, jednak nie otrzymaliśmy zwrotu pieniędzy

zostaliśmy obciążeni za usługę, której nie zamawialiśmy

W jaki sposób można skorzystać z procedury chargeback?

Procedura jest bardzo prosta i wymaga zasadniczo tylko kontaktu z pracownikiem banku przez infolinię lub w inny sposób, na przykład przez wysłanie pisma. Najszybszą drogą jest jednak kontakt z infolinią banku.

Przy składaniu reklamacji musimy podać dane swoje, dane karty, datę prowadzonej transakcji, nazwę podmiotu akceptującego transakcję lub lokalizację terminala czy bankomatu, kwotę i walutę transakcji, a także powód wniesienia reklamacji.

Warto też wskazać, że bank może mieć dodatkowe warunki niezbędne do spełnienia, aby skorzystać z procedury chargeback. Mogą być to w zależności od przyczyny reklamacji zgłoszenie sprawy na policję, załączenie dodatkowych dokumentów. Zgłoszenie powinniśmy też wykonać jak najszybciej. Zwlekanie również może spowodować odrzucenie naszej reklamacji.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.