Jak zastrzec zagubione dokumenty?

Jak zastrzec zagubione dokumenty?

Zagubienie dokumentów to nic przyjemnego. Gdy nie wiemy, co się z nimi stało, nie możemy ich odnaleźć, warto pomyśleć o ich zastrzeżeniu. W ten sposób będziemy mogli zmniejszyć ryzyko kradzieży naszej tożsamości, co może skutkować nawet wzięciem na nas poż...

Zagubienie dokumentów to nic przyjemnego. Gdy nie wiemy, co się z nimi stało, nie możemy ich odnaleźć, warto pomyśleć o ich zastrzeżeniu. W ten sposób będziemy mogli zmniejszyć ryzyko kradzieży naszej tożsamości, co może skutkować nawet wzięciem na nas pożyczki. Jak zastrzec zagubione dokumenty?

Utrata dokumentów, w szczególności dowodu osobistego, wiąże się z ryzykiem jego nieuczciwego wykorzystania przez osoby trzecie. Przykładowo, na nasze nazwisko można wziąć pożyczkę, zawrzeć umowę na abonament z telefonem. Warto wobec tego podjąć stosowne kroki jak najszybciej, aby nie narazić się na takie niebezpieczeństwo.

Zagubiony czy skradziony?

Gdy jesteśmy ofiarą kradzieży, w takim przypadku powinniśmy udać się na najbliższy komisariat policji, aby zgłosić ten fakt. Funkcjonariusz przyjmie nasze zgłoszenie i wyda nam odpowiedni dokument, że staliśmy się ofiarą kradzieży.

Warto jednak pamiętać o tym, że funkcjonariusz nie ma możliwości zastrzeżenia naszych dokumentów – powinniśmy zastrzec je także wtedy, gdy zagubiliśmy je.

Gdzie zastrzec utratę dowodu osobistego?

Gdy chcemy zastrzec nasz dowód osobisty, powinniśmy udać się do najbliższego urzędu gminy lub do najbliższej placówki konsularnej Polski. To właśnie w tych urzędach możemy otrzymać potwierdzenie utraty dowodu osobistego i dokonać jego zastrzeżenia.

Również powinniśmy poinformować o utracie dowodu nasz bank. Gdy nie możemy zrobić tego w naszym banku, możemy udać się do dowolnego banku przyjmującego zastrzeżenia także od osób niebędących jego klientami. Wówczas pracownik banku będzie mógł wprowadzić stosowne informacje do specjalnej bazy danych skradzionych i zagubionych dokumentów.

To jednak jeszcze nie wszystkie możliwości zastrzeżenia dowodu. Także możemy zrobić to w BIK – Biurze Informacji Kredytowej. To biuro zbierające informacje o pożyczkobiorcach i kredytobiorcach. Poprzez rejestrację na stronie internetowej BIK dokonujemy zastrzeżenia dowodu przez zgłoszenie go do systemu Dokumenty Zastrzeżone prowadzonego przez Związek Banków Polskich. Wówczas dowód jest wyłączany z obiegu, a nasza tożsamość bezpieczna – nikt nie będzie mógł potwierdzić tożsamości na podstawie naszego dokumentu. Zastrzeganie dowodu osobistego jest bezpłatne dla wszystkich klientów BIK.

Co z innymi dokumentami?

Gdy straciliśmy portfel, najczęściej mamy w nim także inne dokumenty. W przypadku prawa jazdy możemy zgłosić ten fakt także na policji. Możemy również zgłosić utratę dokumentu do starostwa powiatowego odpowiedzialnego za wydanie dowodu – mamy na to zgodnie z przepisami 30 dni. Po dokonaniu takiego zgłoszenia możemy ubiegać się o wydanie duplikatu prawa jazdy – musimy ponieść wtedy także dodatkowe koszty.

Nie możemy też zapominać o szybkim zastrzeżeniu kart bankowych – w ten sposób będziemy mogli uchronić się przed zakupieniem na nasze konto wartościowych przedmiotów. Zastrzeżenie kart możliwe jest w naszym banku telefonicznie lub osobiście, a także często on-line po zalogowaniu się na swoje konto bankowe w sieci. 

Możemy też posłużyć się numerem (+48) 828 828 828 działającym na całym świecie.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.