Co wpływa na zdolność kredytową małej firmy?

Co wpływa na zdolność kredytową małej firmy?

Aby firma mogła otrzymać pożyczkę, powinna posiadać odpowiednią zdolność kredytową. Ta z kolei obliczana jest na podstawie szeregu różnych czynników. Co dokładnie wpływa na zdolność kredytową małej firmy?

Wiele osób prowadzących małe i mikro firmy boryka się z problemem niskiej zdolności kredytowej. Gdy firma jest nowa lub nie osiąga jeszcze wysokich zysków, w takim przypadku banki nie będą chciały pożyczać jej pieniędzy lub też będą to niewielkie pożyczki. Są jednak sposoby na to, aby podwyższyć zdolność kredytową w biznesie.

Czym konkretnie jest zdolność kredytowa?

O zdolności kredytowej mówimy jako o możliwości do dokonani spłaty kredytu czy pożyczki wraz z kosztami, czyli odsetkami, prowizją i innymi opłatami we wskazanym czasie. Każdy bank czy firma pożyczkowa mają inne metody obliczania zdolności kredytowej swoich klientów, dlatego nie zawsze możemy otrzymać pożyczkę w jednym banku, natomiast w innym jest to już możliwe.

Zdolność kredytowa zmienia się cały czas, dlatego nie mamy jej raz na zawsze. Konieczne jest pracowanie na najlepszą zdolność kredytowa, ponieważ w przeciwnym przypadku może ona spaść. Czasami wystarczy jedna niekorzystna decyzja, aby zdolność firmy spadła.

Co wpływa na zdolność kredytową w firmie?

Zdolność kredytowa dla firm oraz dla osób prywatnych jest obliczana inaczej – mówimy o innych rodzajach budżetów oraz strukturze wydatków i zysków. Warto więc poznać te czynniki, które wpływają na zdolność kredytową w biznesie.

Czas prowadzenia firmy – jeśli firma jest nowa, wtedy jej zdolność kredytowa nie będzie tak wysoka jak firm działających już od dawna.

Branża firmy – niektóre firmy mają większe perspektywy na zyski w swojej branży, wobec tego wpływa to też na ich zdolność kredytową.

Informacje o właścicielu firmy wnioskującym o pożyczkę – jego wiek, stan cywilny, wykształcenie oraz inne czynniki.

Historia kredytowa – w tym przypadku mówimy o wiarygodności kredytowej firmy, ale też osoby posiadającej firmę. Gdy jesteśmy na liście dłużników, wtedy będziemy mieli trudności z uzyskaniem pożyczki. Dotyczy to także osób, które nigdy wcześniej nie brały żadnych pożyczek i kredytów – brak historii kredytowej także nie jest najlepszy.

Sytuacja finansowa firmy – to bardzo ważny czynnik, ponieważ im więcej będziemy zarabiali w naszej firmie, tym więcej będziemy mogli pożyczyć.

Oprócz tego również bierze się pod uwagę inne czynniki, na przykład liczba zatrudnionych osób, sposób prowadzenia rozliczeń przez firmę, aktualne obciążenia firmy. Generalnie, im wyższy kredyt będziemy chcieli wziąć, tym więcej informacji musimy dostarczyć.

Jak można poprawić zdolność kredytową firmy?

- zgromadzenie oszczędności w celu zabezpieczenia kredytu

- obniżenie wydatków firmy, aby mogła ona oszczędzić więcej pieniędzy

- rezygnacja z karty kredytowej, debetu na koncie firmowym

- przedstawienie dodatkowych zabezpieczeń, na przykład ruchomości jak maszyny, auta, a także nieruchomości

- rezygnacja z mało przyszłościowych inwestycji

- współpraca z pracownikami na umowy cywilnoprawne czy samozatrudnionymi, korzystanie z outsourcingu

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.