Cykl życia produktu

Cykl życia produktu
Cykl życia produktu

Na rynku bardzo rzadko zdarzają się produkty, które sprzedają się w tej samej formie od wielu, wielu lat. Każdy produkt ma swój określony cykl życia, który zbudowany jest z kilku etapów. Jakie są etapy życia produktu i jakie działania marketingowe możemy prowadzić na każdym z nich?

Chyba każdy z nas zdaje sobie sprawę z tego, że obecnie na rynku znajduje się wiele produktów, które na przestrzeni lat uległy znacznym modyfikacjom. Stale pojawiają się także nowe, które po jakimś czasie znikają. Oczywiście, celem przedsiębiorcy powinno być stworzenie takiego produktu, który będzie sprzedawał się bardzo dobrze przez jak najdłuższy czas. Jednak nie zawsze jest to możliwe.

Czym jest cykl życia produktu?

Cyklem życia produktu określamy jego etapy życia – wprowadzenie na rynek, wzrost sprzedały, tak zwaną dojrzałość rynkową, a także spadek sprzedaży.

Przedsiębiorcy są w stanie przewidywać cykl życia produktów i dobierać do każdego z etapów określone działania marketingowe. W końcu nie warto wydawać znacznych sum na reklamę takich produktów, które nie wzbudzają już zainteresowania wśród konsumentów.

Z drugiej strony musimy także pamiętać o tym, że zaniechanie promocji produktu w fazie jego największych wzrostów może spowodować, że szybko znajdzie się on na etapie spadku sprzedaży.

Etapy życia produktu i związane z nimi cele:

etap wprowadzenia produktu na rynek – to pierwszy etap, który powinien skupiać się na kreowaniu świadomości produktu w konsumentach, podkreślanie jego zalet, atrybutów, które będą mogły wzbudzić zainteresowanie wśród nich

etap wzrostu sprzedaży – skupia się na maksymalizacji udziału w rynku, na tym etapie można także wprowadzać nowe wersje produkty

etap dojrzałości rynkowej – głównym celem jest zachowanie jak najwyższych udziałów w rynku, a także zredukowanie kosztów związanych z produktem, na przykład tych marketingowych

etap spadku sprzedaży – wygaszanie produktu, zmniejszenie wydatków na jego rozwój oraz na reklamę

Wobec tego przedsiębiorca znający te etapy życia produktu oraz ich znaczenie będzie w stanie odpowiednio dobrać elementy marketingowe, aby zapewnić produktowi jak najlepszą pozycję.

Cykl życia produktu – działania marketingowe:

etap wprowadzenia produktu na rynek – cena produktu jest wtedy najczęściej najwyższa, dystrybucja jest z kolei selektywna, ale przeznacza się duże nakłady na promocję i budowanie świadomości u konsumentów

etap wzrostu sprzedaży – większa liczba wersji produktów, cena na tym samym etapie, co wcześniej, ale może być też niższa lub wyższa, prowadzi się intensywną dystrybucję i buduje zainteresowanie na rynku masowym

etap dojrzałości rynkowej – działania są podobne do wcześniejszego etapu, z tym, że w ramach promocji tworzy się popyt selektywny

etap spadku sprzedaży – na ostatnim etapie wycofuje się mniej popularne wersje produktów, stosuje się rabaty i obniżki cen, ogranicza kanały dystrybucji oraz zmniejsza wydatki na promocję

Wobec tego wtedy, gdy przedsiębiorca chce wprowadzić na rynek nowy produkt, powinien pamiętać także o tym, że każdy z nich ma swój cykl życia.