Zarządzanie marką w firmie

Zarządzanie marką w firmie

Już od początku działania firmy ważne jest dbanie o jej markę. Już sama nazwa firmy oraz jej logo to tutaj podstawa – powinny wyrażać firmę i dobrze się kojarzyć. Tak samo tworzy się marki produktów, które powinny odpowiadać założeniom strategii marketingowej.

 

Nie każdy przedsiębiorca przywiązuje wagę do budowania marki swojej firmy. Niektórzy prowadzący biznes nie zdają sobie nawet sprawy z tego, czym dokładnie jest marka. Warto jednak poznać, co to jest marka, a także, jak wykorzystać ją dla swojej firmy.

Co to jest marka?

Teoretycznie marka to inaczej symbol, wzór czy nazwa, a nawet ich kombinacja. Marka ma na celu identyfikację danego produktu albo usługi na tle konkurencji. Tak rozumianą marką możemy zarządzać.

Zarządzanie marką to inaczej mechanizmy, które powodują, że konsumenci są w stanie skojarzyć naszą markę z tym, czego potrzebują. Prawidłowe zarządzanie marką sprawi, że konsument wybierze nasz produkt czy usługę, a nie ofertę konkurencji.

Zatem na markę składa się nie tylko sam produkty, ale również jego wygląd, nazwa, metoda reklamy, historia, opinie, czyli wszystko to, co obserwują, odczuwają konsumenci i kojarzą z danym produktem.

Dlaczego firma powinna postawić na budowę marki?

Świadome budowanie marki ma bardzo dużo zalet. Przede wszystkim marka nadaje produktowi czy usłudze wartość i wyróżnia na tle oferty konkurencji. Oddziałuje ona na odbiorcę nie tylko przez swoje wewnętrzne cechy, ale także przez związany z danym produktem czy usługą styl życia, postawy i emocje. Marka jest w stanie wyróżnić ofertę w świadomości konsumenta i powoduje, że zapamiętuje on ją na dłużej i wpływa na jego decyzje zakupowe.

Zatem budowa marki jest dla firmy bardzo opłacalną inwestycją, która zwraca się praktycznie zawsze. Oczywiście, kluczowe jest opracowanie takiej właśnie strategii, z którą będziemy mogli uzyskać najwięcej.

Budowa marki i zarządzanie nią

Termin branding odnosi się do budowy świadomości marki. Polega on na budowaniu w umysłach konsumentów pozytywnego wizerunku konkretnej marki. To możliwe poprzez dobranie odpowiednich haseł reklamowych, nazwy, logo produktu, usługi czy całej marki, wyglądu czy przekazu reklamowego.

Budowanie marki jest procesem ciągłym, który może być podzielony na trzy etapy, a mianowicie na badanie, wdrażanie oraz na kontrolowanie.

- badanie – przed stworzeniem nowego produktu konieczne jest badanie rynku pod kątem oczekiwań, preferencji oraz możliwości konsumentów, a także w celu zbadania konkurencji

- wdrażanie – to już odpowiednie działania wpływające na budowę marki, na przykład reklama w mediach, projektowanie opakowań, dobór nazwy marki, kreowanie wizerunku całej firmy

- kontrolowanie – dzięki badaniom kontrolnym można określić, czy powyższe działania okazały się skuteczne

Zarządzanie marką firma może prowadzić samodzielnie, ale może też skorzystać z pomocy specjalistów tej właśnie dziedzinie. To droższe rozwiązanie, niemniej jednak można wtedy uzyskać lepsze rezultaty. Gdy chcemy zainwestować w markę, ale nie mamy wystarczającej ilości środków, pożyczka ratalna pomoże nam w ich pozyskaniu.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.