Czego oczekiwać od dobrej pożyczki dla nowych firm na start?

Czego oczekiwać od dobrej pożyczki dla nowych firm na start?

W bankach oraz w firmach pożyczkowych możemy skorzystać z szeregu pożyczek przeznaczonych dla klientów biznesowych. Wśród nich dostępne są też pożyczki dla nowych firm na start. Jak wyszukać dla siebie najlepszą ofertę tego rodzaju?

Sfinansowanie nowej firmy często pochłania sporo pieniędzy. Musimy wtedy zakupić odpowiednie wyposażenie stanowiska pracy, materiały, towar, musimy też nierzadko wynająć przestrzeń do prowadzenia działalności. W związku z tym osoby chcące założyć swój biznes często poszukują dogodnych sposobów na sfinansowanie działalności.

Najczęściej wybór pada na pożyczki dla nowych firm na start, które oferowane są dzisiaj przez firmy pozabankowe i przez banki. Takie pożyczki są dość specyficznym produktem finansowym, ponieważ udzielane są one zwykle na dość prostych warunkach, chociaż pożyczkobiorca nie osiąga jeszcze zysków. Dla pożyczkodawcy jest to ryzyko, ponieważ nie wie on, czy nowa firma będzie w stanie sprostać wyzwaniom. Dlatego wtedy, gdy chcemy wziąć pożyczkę na firmę, która dopiero zaczyna działalność, zwróćmy uwagę na poniższe kwestie.

Pożyczka ratalna będzie najlepsza

Banki standardowo udzielają pożyczek ratalnych. Z kolei firmy pożyczkowe oferują zarówno pożyczki ratalne, jak i chwilówki, które spłacamy w jednej racie. Dla nowej firmy najlepsza będzie zdecydowanie pożyczka w ratach, ponieważ wtedy będziemy mogli łatwo spłacić zobowiązanie – raty powinny być przy tym odpowiednio niskie, aby nie stanowiły zagrożenia dla budżetu firmy.

Maksymalna kwota pożyczki

Zwykle pożyczki dla nowych firm na start nie opiewają na zbyt wysokie sumy. To przeważnie kwota do 10 000 złotych, ale czasami wyszukamy też pożyczki na wyższe sumy, niemniej jednak na dodatkowych warunkach, o których mówimy poniżej.

Warunki pożyczki dla nowej firmy

Jako że młodzi przedsiębiorcy nie mają jeszcze stałych zysków, warunki muszą odpowiadać ich sytuacji. Gdy interesują nas pożyczki na mniejsze sumy, zdarza się, że nie musimy spełniać żadnych dodatkowych wymogów oprócz posiadania dowodu osobistego oraz dobrej wiarygodności kredytowej sprawdzanej w bazach takich jak BIK, BIG. Gdy jednak będzie nas interesowała wyższa suma, pożyczkodawca może zażyczyć sobie przedstawienia zabezpieczenia – może być to poręczenie, weksel, hipoteka.

Karencja w spłacie

Pozwala na rozpoczęcie spłacania rat po określonym czasie, na przykład roku czy kilku miesiącach. Dzięki temu firma ma czas na rozkręcenie działalności bez potrzeby spłacania rat. Z takiej oferty skorzystamy jednak tylko w nielicznych firmach pożyczkowych i bankach.

To najważniejsze kwestie, na które powinniśmy zwrócić uwagę przy poszukiwaniu pożyczki dla nowych firm na start. Oczywiście, nie są to wszystkie z nich.

Gdy poszukujesz bezpiecznej i wygodnej pożyczki, która pozwoli ci na sfinansowanie każdego wydatku bez zabezpieczeń, wybierz Aasa Dla Biznesu. Nasza pożyczka ratalna została opracowana z myślą o tych firmach, które potrzebują pieniędzy od zaraz. Oferujemy kwotę do 10 000 złotych na okres do 24 miesięcy. Wniosek można złożyć przez internet!

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.