Czy BIK może być przeszkodą przy pożyczce dla nowych firm?

Czy BIK może być przeszkodą przy pożyczce dla nowych firm?

Uzyskanie pożyczki dla nowej firmy nie musi być trudne. Aby otrzymać pieniądze, musimy jednak spełnić określone wymagania. Większość banków oraz firm pożyczkowych wymaga od pożyczkobiorców dobrej wiarygodności kredytowej. Czy w przypadku braku terminowej spłaty zadłużeń w przeszłości możemy zamknąć sobie drogę na pożyczkę dla firmy?

 

Nowa firma ma swoje specjalne potrzeby finansowe. Spełnienie ich nie zawsze możliwe jest z wykorzystaniem samych oszczędności. Zdarza się, że musimy skorzystać z dodatkowych źródeł finansowania. Najprostszą z odpowiedzi jest wtedy pożyczka ratalna pozwalająca na pokrycie szeregu wydatków pojawiających się na starcie – od zatowarowanie sklepu, poprzez w wyposażenie stanowiska pracy, a skończywszy na wynajmie lokalu.

Pożyczki dla nowych firm oferowane są obecnie zarówno przez banki, jak i przez firmy pozabankowe. Gdy potrzebujemy wsparcia, po pożyczkę nie musimy nawet wychodzić z domu – możemy wnioskować o nią przez internet. Jednak zanim złożymy wniosek, sprawdźmy wymogi. Najczęściej w warunkach znajdziemy zapis o tym, że warunkiem do uzyskania pożyczki jest pozytywna weryfikacja klienta w bazach takich jak BIK czy BIG.

Dlaczego przy pożyczkach korzysta się z baz dłużników?

Bazy BIK, czyli Biura Informacji Kredytowej, a także bazy BIG, czyli Biura Informacji Gospodarczej, w tym InfoMonitor, ERIF i KRD, powstały po to, aby gromadzić i udostępniać dane dotyczące firm oraz osób prywatnych zaciągających pożyczki i kredyty. Dzisiaj z powyższych baz korzystają zarówno banki, jak i firmy pozabankowe, które chcą sprawdzić, czy klient jest wiarygodny kredytowo. Jeżeli wszystkie swoje zobowiązania spłacał terminowo, wówczas jego historia będzie pozytywna. W przeciwnym przypadku – negatywna.

Dla pożyczkodawców powyższe bazy są bardzo wartościowe, ponieważ nie dość, że pozwalają na szybkie sprawdzenie, czy pożyczkobiorca jest godny zaufania, to jeszcze przyspieszają proces wydania decyzji. Z tego też względu nie musimy zwykle dostarczać dodatkowych dokumentów, na przykład księgowych.

Co wtedy, gdy mamy negatywną historię w bazach?

Jak już wspomnieliśmy, pożyczka dla firmy będzie trudniejsza lub nawet niemożliwa do uzyskania, jeżeli wiarygodność pożyczkobiorcy nie będzie wystarczająca. Nie oznacza to jednak, że pożyczki dla nowych firm bez BIK oraz innych baz nie są możliwe. Dostaniemy je w firmach pożyczkowych, które w mniej restrykcyjny sposób podchodzą do swoich klientów. Wtedy możemy dostać pieniądze bez sprawdzania w bazie, ale pamiętajmy o tym, że będzie to związane z wysokimi kosztami pożyczki. Dodatkowo możemy być poproszeni o przedstawienie określonych zabezpieczeń, na przykład weksla.

Podsumowując, pożyczki dla nowych firm bez BIK i BIG są możliwe, niemniej jednak są dostępne tylko jako pozabankowe. Ponadto są drogie, co powoduje, że ich zaciąganie nie jest opłacalne, ponieważ oddamy znacznie więcej niż pożyczyliśmy. Warto więc dbać o swoją wiarygodność kredytową i regularnie spłacać swoje zobowiązania. Wtedy skorzystamy z pożyczek bez wysokich kosztów!

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.