Pożyczki gotówkowe dla firm zawsze spłacaj na czas

Pożyczki gotówkowe dla firm zawsze spłacaj na czas

Dzięki pożyczkom firmy mogą łatwo finansować różne wydatki. Zanim jednak zdecydujemy się na zaciągnięcie pożyczki, przeliczmy, czy rzeczywiście będziemy w stanie spłacić ją w całości. W przeciwnym przypadku nawet niewielkie opóźnienie może być kosztowne

Gdy chcemy zaciągnąć pożyczkę, podpisujemy umowę, w której zobowiązujemy się na regularną płatność – w ratach lub też spłatę całości zadłużenia, jak ma to miejsce w przypadku chwilówek. W umowie znajdziemy dokładne informacje o tym, jaką kwotę mamy oddać, a także do kiedy ma ona znaleźć się na koncie pożyczkodawcy. W tej samej umowie znajdziemy też zapisy o tym, jakie konsekwencje mogą pojawić się, gdy nie spłacimy pożyczki terminowo. Warto je sprawdzić, ponieważ wtedy możemy dowiedzieć się, jakie ryzyko nad nami ciąży.

Co grozi za nieterminową spłatę rat?

Jeżeli pożyczki gotówkowe dla firm nie są spłacane regularnie, wówczas pożyczkodawca – firma pożyczkowa czy bank, wcielają w życie zapisy znajdujące się w umowie. Najczęściej naliczane są na początku karne odsetki. Ich wysokość możemy zobaczyć albo w umowie, albo w dołączonej do niej tabeli opłat. Mogą pojawić się też dodatkowe opłaty windykacyjne, na przykład za wysłanie listu z monitem czy nawet wiadomości SMS. To przekłada się na rosnące zadłużenie.

Jeżeli jednak nadal nie będziemy spłacali zobowiązania, wówczas nasz dług może być przekazany do windykacji – oczywiście, do oddania będziemy mieli wtedy już znacznie więcej. Firmy windykacyjne na początku kontaktują się z klientem i informują go o konieczności spłaty i konsekwencjach braku uregulowania zobowiązania. Gdy ich działania nie pomogą, wtedy sprawa kierowana jest do sądu. Wtedy najczęściej kończy się zajęciem komorniczym, na przykład komornik może zająć część wpływów na konto, ruchomość czy nawet nieruchomość.

Warto też wskazać, że jeśli zdecydowaliśmy się na pożyczkę dla firmy z zabezpieczeniem, na przykład podpisaliśmy weksel, wtedy to na jego podstawie pożyczkodawca będzie domagał się spłaty. Podpisanie hipoteki oznacza możliwość utraty nieruchomości, a poręczenie, że obowiązek spłaty spadnie na poręczyciela.

Musimy też wspomnieć o bazach dłużników – brak spłaty spowoduje, że trafimy do bazy jako nierzetelny pożyczkobiorca i będziemy mieli w przyszłości problemy z uzyskaniem kolejnych pożyczek.

Jak spłacać swoje pożyczki firmowe na czas?

Przede wszystkim pomyślmy o tym już przy zaciąganiu pożyczki. Przeliczmy, jaką wysokość raty będziemy w stanie pokryć bez ryzyka utraty płynności finansowej. Zbyt wysoko ustawiona rata to większe ryzyko. Gdy już mamy pożyczkę, pamiętajmy o tym, aby zawsze odkładać na nią określoną sumę – możemy w tym celu otworzyć dodatkowe konto oszczędnościowe. Mądrze rozporządzajmy pieniędzmi. Gdy pojawi się jakaś okazja do ich wydania, zawsze dobrze przeanalizujmy sprawę. Pamiętajmy też o tym, że pożyczki gotówkowe dla firm także mogą odprowadzić do powstania spirali zadłużenia.

Zatem jeżeli zaciągasz pożyczkę dla firmy, zarówno bankową, jak i pozabankową, pamiętaj o tym, aby spłacać ją w terminie. W przeciwnym przypadku możesz narazić się na długofalowe problemy!

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.