Jak sprawdzić czy warto zaufać pracownikowi?

Jak sprawdzić czy warto zaufać pracownikowi?

Prowadzenie własnej firmy w dużej mierze opiera się na zaufaniu dla pracowników oraz klientów i kontrahentów. Skupmy się tutaj na jednej z tych kwestii, a mianowicie na zaufaniu dla pracowników. Jak sprawdzić, czy dany kandydat do pracy będzie tym najlepsz...

Prowadzenie własnej firmy w dużej mierze opiera się na zaufaniu dla pracowników oraz klientów i kontrahentów. Skupmy się tutaj na jednej z tych kwestii, a mianowicie na zaufaniu dla pracowników. Jak sprawdzić, czy dany kandydat do pracy będzie tym najlepszym i będzie można mu zaufać?

Polacy nie są zbyt ufnym narodem, co również objawia się w naszych kontaktach międzyludzkich. Wobec tego często obawiamy się, czy rzeczywiście dana osoba jest dla nas godna zaufania i czy możemy powierzyć jej swoje tajemnice, pieniądze, obowiązki. Dotyczy to także sfery biznesowej.

Niestety, wielu pracowników zetknęło się już z pracownikami, którzy zawiedli zaufanie, na przykład przywłaszczyli pieniądze, nie wykonywali powierzonych obowiązków, narażając firmę na stratę, kradli jej mienie. Czy możemy zatem w jakiś sposób sprawdzić kandydata do pracy, aby mieć pewność, że zatrudnienie właśnie jego będzie dobrym pomysłem?

1. Poproś o referencje

Jedną z najczęściej stosowanych metod sprawdzenia pracownika są referencje. W naszym kraju nie są one jednak zbyt często używane, ale również możemy je wykorzystać. Referencje dla pracownika wystawia poprzedni zatrudniający. W takim dokumencie znajdują się informacje o tym, jak pracownik wykonywał swoje obowiązki na stanowisku.

Referencje najczęściej otrzymujemy na papierze, ale warto też wskazać, że niektórzy przedsiębiorcy dzwonią do poprzedniej firmy, w której zatrudniony był kandydat do pracy, aby dowiedzieć się o nim więcej. To także forma potwierdzenia, że zajmował on stanowisko, które zostało wpisane do CV.

2. Sprawdź media społecznościowe

Dzisiaj większość osób posiada konto na Facebooku. To także dobra wiadomość dla pracodawców, którzy często korzystają z okazji do sprawdzenia jego zawartości. Oczywiście, jeśli tylko jest ono dostępne dla osób innych niż znajomi. Na podstawie informacji zawartych na profilu można określić, czym po godzinach zajmuje się pracownik, jakie ma poglądy, jak podchodzi do życia – takie informacje potrafią też dużo powiedzieć o tym, czy jest godny zaufania.

Ponadto możemy też sprawdzić inne serwisy społecznościowe, na przykład popularny LinkedIn, który skupia się na kwestiach biznesowych. Znajdziemy na nim także często informacje polecające dotyczące kandydatów do pracy.

3. Uważnie obserwuj i zaufaj swojej intuicji

Zwykle nie jesteśmy w stanie określić, czy możemy zaufać danej osobie tylko po jej aplikacji na dane stanowisko. Tutaj dużo może powiedzieć nam osobiste spotkanie podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

W trakcie takiej rozmowy jesteśmy w stanie dużo odczytać z zachowania oraz sposobu wypowiadania się pracownika. Możemy wtedy określić, czy wzbudza on zaufanie i czy będzie dobrym kandydatem. Oczywiście, zaufanie swojej intuicji nie oznacza wcale, że jest ona nieomylna.

Jeśli pracownik został już zatrudniony, także powinniśmy pamiętać o tym, że zaufanie budujemy nadal i obustronnie. Początkowo jednak nie powinniśmy dawać pracownikowi zbyt obciążających i kluczowych dla naszej firmy obowiązków. W pierwszej fazie powinny być one dość proste, pozwalające jednak na wykazanie się. Najczęściej dopiero po latach, gdy pracownika znamy już na wylot, możemy bez obaw powierzyć mu te najważniejsze w firmie obowiązki, ponieważ wiemy, że nie zawiedzie on naszych oczekiwań.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.