Czym jest akcja pracownicza?

Czym jest akcja pracownicza?

W finansach akcja jest papierem wartościowym, który łączy w sobie prawa majątkowe i niemajątkowe związane z byciem akcjonariusza w danej spółce. Czym jednak dokładnie jest akcja pracownicza?

Dzięki posiadaniu akcji można sporo zarobić. Jeśli środki zostaną zainwestowane przyszłościowo, w takim przypadku można czerpać z nich spore zyski. Akcje najczęściej kojarzymy z grą na giełdzie, ale warto również wskazać, że mamy też do czynienia z innego rodzaju akcjami, a mianowicie akcjami pracowniczymi.

W polskiej rzeczywistości biznesowej przez długi czas akcje pracownicze nie były dostępne – zaczęły się jednak pojawiać się i od tego momentu wzbudzają wiele pytań Czym są? Jak można stać się ich właścicielami? Jakie korzyści związane są z uzyskaniem akcji pracowniczych? To jedynie parę z wielu pytań.

Akcja pracownicza – co to jest?

Akcjami pracowniczymi nazywamy taki rodzaj akcji, których emisja została ograniczona jedynie do pracowników, którzy zatrudnieni są w danym przedsiębiorstwie. Wobec tego nie mogą otrzymać ich osoby z zewnątrz, które nie są zatrudnione w konkretnej firmie.

Głównym celem emisji akcji pracowniczych przeznaczonych dla pracowników jest ich dodatkowa motywacja. Dzięki temu pracownik może poczuć się częścią firmy, ponieważ posiada jej „cegiełkę” w postaci akcji pracowniczej. Oczywiście, im wartość firmy rośnie, tym również bardziej wartościowa jest akcja pracownicza, którą pracownik może sprzedać i uzyskać środki pieniężne.

Zarobek na akcjach pracowniczych polega przede wszystkim na tym, że z czasem zyskują one na wartości. Warto jednak też wskazać, że posiadające je osoby mogą otrzymywać także dywidendę, która jest udziałem w zysku. Oczywiście, nie każde firmy wypłacają ją systematycznie.

Jak firmy przekazują akcje pracownicze swoim pracownikom?

Jak wspomnieliśmy, akcje pracownicze są dostępne tylko dla pracowników, dlatego nie mamy możliwości ich pozyskania wtedy, gdy nie jesteśmy pracownikiem danej firmy.

Akcje pracownicze mogą być przekazywane pracownikom za darmo, na przykład w formie nagrody, ale są również sprzedawane, najczęściej po preferencyjnych cenach. Można kupować je niekiedy tylko w określonej ilości albo bez ograniczeń w zależności od polityki firmy w tym właśnie zakresie.

Od akcji pracowniczych trzeba zapłacić podatek

Warto pamiętać o tym, że przy dokonaniu zbycia akcji pracowniczych musimy opłacić podatek dochodowy – podobnie jak w przypadku innych typów akcji. Podatek ten wynosi 19% i należy wykazać go w dokumencie PIT po zakończeniu danego roku podatkowego.

Akcje pracownicze w Polsce

W Polsce akcje pracownicze oferowane są obecnie przez coraz więcej firm. Najczęściej przekazywane są osobom zatrudnionym w przedsiębiorstwach państwowych, które są przekształcanie w spółki Skarbu Państwa, ale również są one oferowane przez prywatne firmy, które w ten sposób nagradzają swoich pracowników.

Są to najczęściej międzynarodowe korporacje, ale warto wskazać, że emisje akcji pracowniczych prowadzi również coraz więcej rodzimych przedsiębiorstw.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.