Czym jest list intencyjny?

Czym jest list intencyjny?
Czym jest list intencyjny?

Jako przedsiębiorca możemy spotkać się z terminem listu intencyjnego. Czym dokładnie jest tego rodzaju list i jakie posiada on zastosowanie?

Listem intencyjnym nazywamy pisemną, wstępną deklarację zamierzeń danych działań, która składana jest przez stronę możliwego przyszłego stosunku gospodarczego.

Dokument ten zawierany jest przez dwa podmioty gospodarcze, które są obecnie w trakcie lub zakończyły negocjacje. Wobec tego stanowi on szczególnego rodzaju obietnicę każdej ze stron, że wcześniej uzgodnione ustalenia obowiązują i będą obowiązywały w przyszłości – aż do podpisania właściwej umowy.

W liście intencyjnym mogą znaleźć się:

- zobowiązanie do nierenegocjowania już uzgodnionych postanowień

- zobowiązanie do prowadzenia negocjacji w dobrej wierze

- upoważnienie do rozpoczęcia wskazanych prac

- deklarację realizacji wpłaty w danej wysokości

List intencyjny nie stanowi umowy cywilnoprawnej, dlatego nie niesie ze sobą określnych skutków prawnych. Gdy zatem dojdzie do niedotrzymania zawartych w nim zapisów, wtedy nie ma to żadnych skutków prawnych.

Nie oznacza to jednak, że list intencyjny nie ma wartości. Wprost przeciwnie, jest on bardzo pomocnym dokumentem, który stanowi pisemne poświadczenie intencji. Wobec tego spotykany jest on często w praktyce biznesowej.

Kiedy stosuje się listy intencyjne?

Listy intencyjne podpisuje się między innymi w sytuacjach handlowych, gdy strony chcą w przyszłości prowadzić współpracę na wcześniej ustalonych warunkach podczas negocjacji.

Również list intencyjny może być podpisany z kandydatem do pracy, który pozytywnie przeszedł proces rekrutacyjny, ale nie możemy go na razie zatrudnić. Dotyczy on też sytuacji, gdy nowy pracownik nadal pracuje u innego pracodawcy i chce się zwolnić, na co potrzebuje czasu.

Jak przygotować list intencyjny?

W internecie możemy znaleźć gotowe wzory listów intencyjnych. Pamiętajmy jednak o tym, że dokumenty tego rodzaju są dość indywidualne. Wobec tego możemy przygotować list intencyjny samodzielnie.

W dokumencie powinny znaleźć się takie informacje jak określenie stron, wskazanie na datę oraz na przedmiot listu intencyjnego, a także określenie intencji stron. Dokument powinien być również podpisany odręcznie przez każdą stronę.

List intencyjny powinniśmy przygotować w dwóch egzemplarzach – po jednym dla każdej strony.

List intencyjny a umowa przedwstępna

Nie powinniśmy mylić listu intencyjnego wraz z umową przedwstępną. Przede wszystkim list intencyjny nie wywołuje takich samych skutków jak umowa przedwstępna.

Gdy zawieramy tego rodzaju umowę, wówczas zobowiązujemy się wstępnie do danych ustaleń, nabywamy odpowiednie prawa i mamy konkretne obowiązki. Jeśli nie dotrzymamy warunków umowy przedwstępnej, wówczas druga strona uzyskuje uprawnienia do roszczenia swoich praw.

List intencyjny nie powoduje takich konsekwencji, ponieważ nie zawiera on gwarancji, że podpisanie właściwej umowy nastąpi w przyszłości. Jest to swego rodzaju deklaracja woli do współpracy, jednak wtedy, gdy do współpracy nie dojdzie, nie ma żadnych konsekwencji.