Czym jest mały ZUS?

Czym jest mały ZUS?

Przedsiębiorcy, którzy chcą założyć swoją działalność po raz pierwszy, mają możliwość skorzystania z tak zwanego małego ZUS-u. Do czego dokładnie odnosi się ten termin? Kto może korzystać z małego ZUS-u? Zapraszamy do sprawdzenia z nami.

Nowi przedsiębiorcy, którzy dopiero rozpoczynają swoją pracę, są często w trudnej sytuacji. Nie mają jeszcze doświadczenia i nie takiej samej wiedzy, jak ci, którzy są w branży już od dawna. Często nie mają też wysokich zysków w początkowej fazie prowadzenia działalności. W związku w tym ryzyko bankructwa w pierwszym roku firmy jest znacznie wyższe.

Aby zmniejszyć to niebezpieczeństwo i ułatwić start nowych firmom, wprowadzono tak zwany mały ZUS, z którego firmy mogą korzystać już od kilku lat. To duża zachęta dla nowych biznesmenów i bizneswoman.

Czym jest mały ZUS?

Małym ZUS-em nazywany okresowe obniżenie wysokości składek ubezpieczenia społecznego. Dzięki temu, że przedsiębiorca płaci niższe ubezpieczenie przez wskazany czas, może więcej zaoszczędzić i łatwiej rozwijać swoją firmę.

Zatem mały ZUS to bardzo korzystne rozwiązanie dla nowych firm, które muszą obowiązkowo opłacać składki na ubezpieczenie społeczne niezależnie od tego, z jakimi dochodami mają do czynienia.

Kiedy można korzystać z małego ZUS-u?

Czas obowiązywania preferencyjnych stawek to dwa lata – w tym czasie przedsiębiorca może spłacać mniejsze składki ubezpieczenia. Jednak po dwóch latach od założenia firmy wysokość składek rośnie, dlatego trzeba wtedy przygotować się na ponad dwukrotna podwyżkę.

Warto przy tym wskazać, że nie każdy przedsiębiorca będzie mógł płacić mniejszy ZUS. Gdy w ciąg ostatnich pięciu lat prowadziliśmy firmę, która została zamknięta, nie skorzystamy z preferencyjnych składek. Możemy zrobić to dopiero po pięciu latach.

Mniejsze składki nie przysługują też tym osobom, które wykonują pracę na rzecz byłego pracodawcy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Dotyczy to pracy na umowę o pracę lub w spółdzielczym stosunku pracy w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym i czynności wchodzących w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Ile wynosi mały ZUS?

Wysokość małego ZUS-u jest zależna od minimalnego wynagrodzenia na dany rok. Składki na ubezpieczenia społeczne liczone są jako 30% minimalnego wynagrodzenia. Dodatkowo musimy także doliczyć do tego wydatku składkę zdrowotną, której wysokość podawana jest na początku roku – pod uwagę bierze się 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw na dany kwartał.

Aktualnie, w 2017 roku przedsiębiorcy płacą 487,90 złotych składek. Na najbliższy, 2018 rok, przedsiębiorcy muszą już przeznaczyć większą sumę. Jako że w 2018 roku w górę idzie również minimalna pensja, przedsiębiorcy muszą zapłacić większą składkę. Przekroczy ona 500 złotych – ubezpieczenia społeczne wynoszą 200,16 złotych, natomiast nie wiemy jeszcze, ile wyniesie składka na ubezpieczenie zdrowotne, ale szacuje się, że będzie ona kosztowała około 300 złotych.

Podsumowując, mały ZUS to bardzo dobre rozwiązanie dla małych firm – w ciągu dwóch pierwszych lat przedsiębiorca może płacić mniejszy ZUS i może inwestować pieniądze w swój rozwój. Niestety, po dwóch latach działalności czeka go o wiele większy wydatek związany z koniecznością przejścia na pełen ZUS.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.