Czym jest pożyczka na start firmy bez BIG?

Czym jest pożyczka na start firmy bez BIG?

Banki i instytucje pozabankowe przy sprawdzaniu zdolności kredytowej swoich klientów kontrolują ich również w specjalnych bazach. W przypadku firm podstawowe to bazy BIG, czyli biura informacji gospodarczej.

Biuro informacji gospodarczej (BIG) jest instytucją, która zajmuje się gromadzeniem, przechowywaniem oraz udostępnianiem danych dotyczących nierzetelnych dłużników. Instytucje pożyczające pieniądze każdorazowo wysyłają zapytania do biur informacji gospodarczej w celu sprawdzenia statusu potencjalnego klienta. Gdy historia będzie pozytywna, wtedy łatwiej będzie nam o pożyczkę. W przeciwnym przypadku nie będzie to tak łatwe, ale nie znaczy to, że pożyczka na start firmy bez BIG nie jest niemożliwa.

Do BIG-ów możemy trafić wtedy, gdy nie będziemy spłacali naszych zobowiązaniach sumienie. Mogą zrobić to te podmioty, które mają podpisaną umowę z danym BIG. Są to między innymi banki, firmy pożyczkowe, zakłady ubezpieczeniowe, operatorzy telefonii komórkowej, dostawcy internetu, telewizji kablowych, aby wspomnieć o niektórych z nich. Ponadto dłużnika do listy może dopisać konsument, gdy jego należność została stwierdzona tytułem wykonawczym.

W Polsce działa aktualnie pięć biur informacji gospodarczej:

  • ERIF Biuro Informacji Gospodarczej
  • Krajowy Rejestr Długów BIG (KRD)
  • BIG InfoMonitor
  • Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej (KBIG)
  • Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych (KIDT)

Banki oraz firmy pożyczkowe najczęściej korzystają z trzech pierwszych biur informacji gospodarczych, czyli ERIF, KRD oraz InfoMonitor. Biura te działają niezależnie od siebie i każde z nich ma swoją listę dłużników. Wobec tego sprawdzenie rzetelności klienta najczęściej odbywa się we wszystkich tych biurach naraz.

Na czym polega pożyczka bez BIG?

Jak już wspomnieliśmy wcześniej, większość banków i firm pożyczkowych sprawdza swoich klientów w bazach dłużników BIG. Większość z nich automatycznie odrzuca wniosek w przypadku wykrycia informacji negatywnych o potencjalnym kliencie. Inne z kolei mogą sprawdzić klienta, ale decyzję wydają indywidualnie – są to przede wszystkim firmy pożyczkowe, ponieważ banki bardziej restrykcyjnie podchodzą do zadłużeń odnotowanych w bazach.

Zatem jeżeli interesuje nas pożyczka na start firmy bez BIG, musimy udać się do firmy pozabankowej lub też wnioskować o pożyczkę przez internet. Pożyczki bez sprawdzania w BIG oraz w innych bazach dłużników są łatwe do uzyskania, ale są droższe od innych pożyczek, w przypadku których dane w bazach bierze się pod uwagę.

Pożyczka w Aasa Dla Biznesu

Dla naszych klientów przygotowaliśmy atrakcyjną pożyczkę firmową – to pożyczka ratalna, którą można uzyskać do 10 000 złotych i na 24 miesiące. W Aasa Dla Biznesu sprawdzamy naszych klientów w bazach BIG – ERIF, KRD oraz InfoMonitor. Wobec tego pożyczka na start firmy bez BIG nie jest możliwa w Aasa Dla Biznesu. Więcej informacji o naszej ofercie można znaleźć na stronie. Zapraszamy!

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.