Pożyczka na start firmy – jaką kwotę pożyczyć?

Pożyczka na start firmy – jaką kwotę pożyczyć?

Chociaż sam proces założenia firmy jest bezpłatny, to jednak do rozpoczęcia jej działania najczęściej potrzebujemy środków finansowych. W tym celu możemy wziąć pożyczkę na start. O jaką kwotę jednak powinniśmy wnioskować, aby pokryć swoje potrzeby?

Dzisiaj pożyczki na start oferowane są zarówno w bankach, jak i w firmach pozabankowych. W związku z tym osoba, która chce uzyskać pieniądze na rozpoczęcie działalności gospodarczej, ma przed sobą pełną paletę propozycji. Różnią się one pomiędzy sobą przede wszystkim maksymalną kwotą oraz okresem spłaty, również warunkami oraz kosztami, jakie musimy ponieść w związku z pożyczeniem środków.

Nowe firmy nie mogą liczyć na tak dobre warunki finansowania jak te z dłuższym stażem. Wynika to przede wszystkim z braku dochodów, których firma jeszcze nie osiąga. W związku z tym instytucje nie chcą pożyczać tak dużych sum, ponieważ nie mają pewności, czy zostaną one oddane. Najczęściej możemy liczyć na kwoty do około 10 000 złotych na start. Gdy będziemy chcieli pożyczyć większą sumę, wówczas będziemy musieli przygotować dodatkowe zabezpieczenia – weksel in blanco, hipoteka, poręczenie to kilka z nich.

Dobry plan to podstawa

Jeżeli nie wiesz, jaka wysokość pożyczki będzie odpowiednia dla twojej nowej firmy, przygotuj plan. Nie musi być to rozbudowany biznesplan, chociaż jest on bardzo pomocny w początkowej fazie działalności. W dokumencie powinniśmy zawrzeć informacje dotyczące naszych początkowych kosztów – zakupienia wyposażenia, materiałów, towaru, wynajęcia lokalu, zrobienia strony internetowej, abonamentu na telefon, wykupienia polisy ubezpieczeniowej, aby wspomnieć o kilku możliwościach. Oczywiście, wszystko zależne jest tutaj od branży oraz od samej firmy.

Pamiętajmy o tym, że nie zawsze początkowe wyliczenia pokrywają się z rzeczywistością. Dość często zdarza się, że koszty są wyższe niż zakładane początkowo, dlatego powinniśmy wziąć wyższą pożyczkę. Ponadto firma zwykle nie zaczyna generować zysków od razu, więc warto pomyśleć o takiej pożyczce, która będzie mogła pokryć wydatki planowane na pierwsze miesiące, na przykład rachunki, czynsz, zapas towaru.

Gdy firma nie będzie prowadziła żadnej specjalistycznej działalności wymagającej zakupienia drogiego wyposażenia, zwykle na początek wystarczy suma rzędu 5 000 złotych. W przeciwnym przypadku koszty mogą iść nawet w kilkadziesiąt tysięcy złotych za nowy sprzęt. Warto przy tym wskazać, że nie musimy zawsze decydować się na zakup nowego sprzętu. Możemy pomyśleć o jego wynajęciu lub wyleasingowaniu.

Wybierz dobrą pożyczkę na start w Aasa Dla Biznesu!

Jeżeli potrzebna jest szybka pożyczka na start firmy, sprawdź naszą ofertę w Aasa Dla Biznesu – przygotowaliśmy specjalną pożyczkę ratalną dla nowych firm, które dopiero rozpoczynają swoją działalność. Można otrzymać ją już od pierwszego dnia prowadzenia własnej firmy.

Pożyczka Aasa Dla Biznesu pozwala na uzyskanie kwoty do 10 000 złotych rozłożonej na maksymalnie 24 raty z płatnością comiesięczną. Zapraszamy serdecznie do skorzystania z kalkulatora pożyczki na naszej stronie i zachęcamy do wybrania naszej oferty!

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.