Czym jest wniosek CEIDG-1?

Czym jest wniosek CEIDG-1?

Planujesz założenie działalności gospodarczej? A może już teraz masz firmę? W każdym z tych przypadków przedsiębiorca styka się z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej, czyli w skrócie CEIDG

Planujesz założenie działalności gospodarczej? A może już teraz masz firmę? W każdym z tych przypadków przedsiębiorca styka się z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej, czyli w skrócie CEIDG. Jest to instytucja prowadząca spis przedsiębiorców będących osobami fizycznymi. Od jej nazwy pochodzi również wniosek CEIDG-1. Do czego służy?

CEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej to instytucja działająca od 2011 roku. Jest to scentralizowany system, który ma pomagać przedsiębiorcom w prowadzeniu działalności. CEIDG posiada internetową ewidencję i pomaga osobom fizycznym w założeniu własnej działalności. W tym celu wykorzystuje się właśnie wniosek CEIDG-1.

Kiedy skorzystać z formularza CEIDG-1?

Jest to formularz, z pomocą którego osoby fizyczny mogą kontaktować się z instytucją. Przede wszystkim wykorzystywany jest on przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej, ale ma także inne zastosowania. Dzięki wnioskowi CEIDG-1 przedsiębiorcy mogą również zgłaszać różne zmiany dotyczące firmy – obejmujące zmianę danych, zlikwidowanie, zawieszenie czy wznowienie działalności.

Za pomocą tego właśnie wniosku możemy też jednocześnie zgłosić swoją działalność do ZUS/KRUS, naczelnika urzędu skarbowego, a także do GUS. Musimy jednak pamiętać o tym, że wraz z wnioskiem konieczne jest złożenie dokumentów zgłaszających przedsiębiorcę do ubezpieczeń.

Jak wypełnić wniosek CEIDG-1?

Z wnioskiem możemy zapoznać się już teraz przez internet, żeby zobaczyć, jakie dane musimy w nim wpisać. To kilkustronicowy wniosek, który zawiera różnego rodzaju pola.

Zaznaczamy w nim między innymi rodzaj wniosku, wpisujemy dane wnioskodawcy, czyli nasze dane, wskazujemy na adres zamieszkania i zameldowania, określmy szczegół dotyczące naszej firmy – jej nazwę, rodzaj działalności gospodarczej, datę rozpoczęcia działalności. We wniosku musimy określić również miejsce wykonywania działalności gospodarczej, wybieramy formę zapłaty podarku dochodowego od osób fizycznych (na zasadach ogólnych, podatek liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, karta podatkowa). Wskazujemy na miejsce przechowywania dokumentacji rachunkowej – może być to nasz dom czy biuro rachunkowe.

Wniosek możemy wypełnić samodzielnie albo z pomocą – tutaj możemy udać się do urzędu, możemy też skorzystać z pomocy biur rachunkowych, które doradzą też w doborze odpowiedniej formy opodatkowania dla nowej firmy.

Jak możemy złożyć wniosek CEIDG-1?

Istnieje kilka sposobów na dostarczenie do urzędu wypełnionego wniosku. Gdy mamy podpis elektroniczny lub Profil Zaufany, wszystko możemy załatwić przez internet. Druga opcja to wypisanie wniosku on-line, wydrukowanie go i zaniesienie do urzędu. Możemy też wypełnić wniosek i zapisać jego numer – wtedy urzędnik znajdzie go w bazie. Oczywiście, w urzędach znajdziemy też papierowe wnioski do wypełnienia na miejscu.

Co więcej, istnieje też możliwość wysłania wniosku pocztą – wtedy jednak podpis wnioskodawcy musi być poświadczony notarialnie. Dostępna jest też opcja założenia firmy przez telefon.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.