Jak przedsiębiorca może rozliczać się z fiskusem?

Jak przedsiębiorca może rozliczać się z fiskusem?

Gdy zakładamy swoją działalność gospodarczą, określamy w niej również sposób rozliczania podatku dochodowego. Do dyspozycji mamy zasadniczo cztery różne propozycje, a mianowicie na zasadach ogólnych, liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz kartę podatkową. Na co warto się zdecydować?

Powyższe cztery formy rozliczania się z fiskusem mają swoje określone zalety i wady. To właśnie powoduje, że niektóre z nich preferowane są przez przedsiębiorców. Musimy jednak zadecydować, co będzie najlepsze właśnie dla nas. Jednocześnie powinniśmy zwrócić uwagę na fakt, że nie zawsze firma może rozliczać się każdym sposobem. Dotyczy to głównie rozliczeń ryczałtowych.

Jakie formy rozliczeń cieszą się największym zainteresowaniem?

Według informacji z Ministerstwa Finansów dotyczących 2015 roku najwięcej przedsiębiorców rozlicza się na zasadach ogólnych – to w sumie ponad 1,4 miliona firm. Na ryczałt ewidencjonowany zdecydowało się 488,5 tysięcy osób, na podatek liniowy – 399 tysięcy. Najmniejsze grono użytkowników ma podatek w formie karty – to około 150 tysięcy osób.

Gdy już wybierzemy jedną formę rozliczeń, możemy kontynuować ją w kolejnych latach, jeżeli nam odpowiada. Możemy też zmienić formę opodatkowania na inną, ale możliwe jest to tylko na początku roku podatkowego.

Zasady ogólne

To zdecydowanie najbardziej popularna forma rozliczeń. Aktualnie możemy rozliczać się w dwóch stawkach – 18% oraz 32% zależnych od dochodu. To najkorzystniejsza forma rozliczeń dla przedsiębiorców, których roczne dochody są niższe od 85 tysięcy złotych i pojawia się jednocześnie sporo kosztów.

Przy zasadach ogólnych możemy odliczyć kwotę wolną od podatku, skorzystać z ulg podatkowych. Dochody możemy też rozliczać z małżonkiem czy jako osoba wychowująca dzieci samotnie. Są też minusy – konieczność prowadzenia dokładnych rozliczeń w księdze podatkowej, a także wpłacania kwartalnie albo miesięcznie zaliczek na podatek.

Podatek liniowy

Wówczas mamy do czynienia ze stałą stawką podatku, która wynosi 19% - niezależnie od dochodów. To korzystne rozwiązanie dla osób zarabiających duże sumy.

Przy podatku liniowym nie możemy jednak odliczać ulg, rozliczać się z małżonkiem czy z dzieckiem. Musimy prowadzić też księgę podatkową.

Ryczałt ewidencjonowany

Przeznaczony dla przedsiębiorców osiągających przychody niższe od 150 000 euro w zeszłym roku podatkowym. Stosuje się kilka stawek podatkowych: 20, 17, 8,5, 5,5 oraz 3% i są one zależne od prowadzonej działalności.

To uproszczona forma opodatkowania, ale konieczne jest prowadzenie wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i materialnych. Nie można rozliczać się z małżonkiem lub jako samotny rodzic.

Karta podatkowa

Najprostsza forma rozliczania podatków – nie trzeba prowadzić ksiąg. Wysokość regularnie płaconego podatku określa urząd skarbowy na podstawie danych przedsiębiorcy.

Przy karcie podatkowej możemy odliczyć składki na ubezpieczenie zdrowotne, ale nie mamy innych odliczeń i ulg. Nie ma potrzeby składania zeznania podatkowego.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.