Czym różni się rachunek oszczędnościowy od zwykłego konta firmowego?

Czym różni się rachunek oszczędnościowy od zwykłego konta firmowego?

Firmy mogą stosować bardzo różne rodzaje rachunków. Większość firm musi posiadać rachunki firmowe. Takie rachunki niezbędne są między innymi z punktu widzenia realizowania działalności, opłacania podatków do urzędów a także realizowania innych zobowiązań finansowych.

 

Przy prowadzeniu działalności gospodarczej nie ma jednoznacznie wskazane obowiązku posiadania rachunku bankowego. Jednak posiadanie takiego rachunku sprawia, że wszystkie transakcje realizowane przez firmy są znacznie bardziej przejrzyste. Natomiast firmy będące osobami prawnymi muszą posiadać konto firmowe.

Generalnie konto firmowe wykorzystywane jest do realizowania transakcji co obejmuje zarówno zakupy bezgotówkowe jak też wypłacanie środków finansowych. Na konto firmowe wpływają środki firmowe od firm, z którymi realizowana jest współpraca a które dokonują zakupów, korzystają z usług. Rachunek firmowy pozwala również na wyrobienie do niego kart bankowych, płatniczych. Firmowe konta są również wymagane w bankach przy staraniu się o kredyty.

 

Oszczędnościowe konto

Konta oszczędnościowe mają zapewnić możliwość przechowywania środków finansowych w celu uzyskiwania odsetek od kapitału pozwalających na realizowanie zysków. Wiele firm decyduje się na korzystanie z kont oszczędnościowych, których oprocentowanie jest dużo wyższe niż kont firmowych.

Wiele kont firmowych jako konta rozrachunkowe nie posiada żadnego oprocentowania. Natomiast oszczędnościowe konta mogą mieć oprocentowanie kilku procent. Oczywiście jest to niższe oprocentowanie od tego na lokatach w większości przypadków, ale oszczędnościowe konta pozwalają na zapewnienie wielu innych korzyści.

Można do tego zaliczyć między innymi możliwość swobodnego korzystania z dostępnych środków finansowych. Wypłacanie środków finansowych z kont oszczędnościowych w znacznym stopniu zależy od rodzaju podpisanej umowy. Najczęściej darmowe przelewy są ograniczone.

 

Czy warto mieć konto oszczędnościowe?

Posiadanie oszczędnościowych rachunków jest szczególnie korzystne z punktu widzenia możliwości zyskiwania na odsetkach od zgromadzonego kapitału. Gdy firma posiada dodatkowe środki, z których nie korzysta rozsądnym rozwiązaniem jest przechowywanie takich środków finansowych na kontach oszczędnościowych. Wówczas można zyskiwać na odsetkach. Im większa jest suma przechowywana na koncie oszczędnościowym tym można liczyć na uzyskanie znacznie większych środków finansowych w formie zysków od kapitału.

Oczywiście obecnie generalnie oferowane oprocentowanie w bankach nie jest bardzo duże. Jednak zawsze można w dłuższym czasie uzyskać pewne zyski z przechowywanych środków finansowych. Ma to znaczenie szczególnie w przypadku gdy firma obraca dużymi środkami finansowymi. Nawet w krótkim czasie można wówczas przy przechowywaniu środków na kontach oszczędnościowych uzyskać zadowalające zyski.

Jednocześnie nie trzeba w odróżnieniu od korzystania z lokat zamrażać takich środków finansowych na długi okres czasu. Wówczas z takich środków w okresie trwania lokaty nie będzie można korzystać gdyż wypłata kończy się w większości przypadków utratą uzyskanych zysków na lokacie.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.