Pożyczka dla małej firmy – dostępna już od pierwszego dnia prowadzenia działalności

Pożyczka dla małej firmy – dostępna już od pierwszego dnia prowadzenia działalności

Gdy zakłada się firmę trzeba brać pod uwagę, że pozyskanie środków finansowych na założenie firmy nie jest łatwe. Wiele banków czy firm finansowych ze względu na ryzyko związane z pożyczaniem pieniędzy nowym firmom bez historii rynkowej nie udziela takich pożyczek.

Jednak sprawdzając dostępne na rynku oferty można znaleźć takie oferty, które dostępne są również od pierwszego  dnia prowadzenia działalności. 

 

Gdy chce się uzyskać pożyczkę w banku znacznie lepszym rozwiązaniem w przypadku nowo zakładanej firmy jest staranie się o taką pożyczkę przed założeniem firmy. Wówczas banki sprawdzają jedynie biznes plan gdyż firma nie działa jeszcze na rynku. Natomiast w sytuacji gdy firma rozpoczęła działalność banki przez pewien czas nie są zainteresowane udzielaniem pożyczek takim firmom.

Wynika to z faktu, że statystyki wskazują, iż przez pierwszy rok działalności upada najwięcej firm na rynku. Dla banków jest to ryzykowne udzielanie pożyczek firmom, które jeszcze nie mają sprawozdań finansowych. Jednak zawsze warto sprawdzać oferty dostępne na rynku. Jest to spowodowane między innymi tym, że są banki które są nastawione na udzielanie pożyczek małym firmom na rynku. W takich instytucjach finansowych znacznie łatwiej jest uzyskać pożyczki.

 

Pożyczki w firmach finansowych

Decydowanie się na pożyczki to również możliwość skorzystania z coraz szerszej oferty dostępnej w firmach finansowych. Rosnąca liczba firm finansowych udzielających pożyczek wynika między innymi z tego, że rośnie zainteresowanie korzystaniem z produktów finansowych poza bankami. Przy decydowaniu się na pożyczki finansowe w firmach finansowych można liczyć między innymi na znacznie mniej formalności.

Dotyczy to również pożyczek udzielanych firmom. Oczywiście nowa firma na rynku musi aktywnie szukać ofert pozwalających na zapewnienie pożyczek dla nowych firm. Obecnie można wygodnie selekcjonować oraz sprawdzać wstępnie dostępne pożyczki dla firm za pośrednictwem Internetu. Pozwala to na łatwiejsze wyszukiwanie pożyczek udzielanych dla firm, które dopiero pojawiają się na rynku.

Szukanie korzystnych ofert

Nawet w przypadku nowej firmy ważne jest szukanie pożyczek, które dostępne są na korzystnych warunkach finansowych. Ma to duże znaczenie przede wszystkim z punktu widzenia uzyskania dostępu do środków finansowych, których spłacenie nie będzie wiązało się z nadmiernymi kosztami. Ważne jest decydowanie się na pożyczki, które mają jak najniższe koszty nie tylko związane z oprocentowaniem. Ma to znaczenie przy spłacaniu pożyczek, gdzie niższe raty są znacznie łatwiejsze przy regularnym ich spłacaniu. Istotne jest również by nie decydować się na pożyczki, których koszty są nadmierne. Wówczas spłacenie takiej pożyczki może być problematyczne nawet w przypadku uzyskania dużych dochodów przez firmę. Zawsze trzeba odpowiednio dopasować możliwości finansowe do ilości pożyczanego kapitału, czasu spłacania pożyczek a także wysokości rat miesięcznych. Im dłuższy okres spłaty tym znacznie łatwiej jest spłacać większe sumy pieniędzy pożyczane w formie pożyczek.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.