Własna firma – konto bankowe prywatne czy firmowe?

Własna firma – konto bankowe prywatne czy firmowe?

Firmowe konto bankowe nie jest konieczne przy prowadzeniu działalności gospodarczej jako osoba fizyczna. Wykorzystywać można wówczas prywatne konto bankowe. Jednak założenie konta firmowego można okazać się znacznie wygodniejszym rozwiązaniem.

 

Gdy prowadzi się działalność gospodarcza, która jest realizowana przez osobę fizyczną wówczas nie ma konieczności zakładania konta firmowego. Wykorzystać można konto osobiste, które będzie służyło również do realizowania obsługi firmy. Natomiast trzeba zdawać sobie sprawę, że banki nie mają pozytywnego podejścia do firm, które nie posiadają rachunków firmowych.

Przekładać się to może na trudności w korzystaniu z różnego rodzaju produktów bankowych przy braku założenia rachunku firmowego. Innym problemem jest to, że w przypadku wszelkiego rodzaju kontroli ze strony urzędów przy braku posiadania konta firmowego przejrzystość realizowanych przez firmę transakcji jest znacznie mniejsze. Z tego powodu z punktu widzenia wygody prowadzenia działalności gospodarczej w kontekście między innymi kontaktu z urzędami posiadanie konta firmowego również może być dużo bardziej wygodne.

 

Odpowiednie konto firmowe

Konto firmowe wcale nie musi być kosztowne. Osoby, które chcą wykorzystywać osobiste konto do obsługiwania działalności gospodarczej powinny zapoznać się z dostępnymi ofertami rachunków bankowych na rynku. Pozwala to sprawdzić czy na rynku są oferty kont bakowych, które będą spełniały oczekiwania w kontekście zakresu dostępnych usług bankowych przy korzystaniu z rachunku bankowego a jednocześnie można również wyselekcjonować konta, których koszty będą minimalne.

W przypadku firm nie jest łatwo znaleźć rachunki, które są zupełnie darmowe. Jednocześnie trzeba brać pod uwagę, że takie konta mogą nie oferować odpowiedniego zakresu usług do wygodnej obsługi firmy. Jednak sprawdzenie oraz porównanie różnych ofert dostępnych na rynku bankowym pozwala na wyselekcjonowanie kont bankowych, które przy niskich kosztach pozwalają na zapewnienie wielu korzyści.

 

Produkty bankowe przy posiadaniu rachunku firmowego

Gdy korzysta się z rachunków firmowych można liczyć na korzystanie z wielu produktów bankowych specjalnie przygotowanych dla firm. Dotyczyć to może między innymi produktów bankowych w formie kredytów przygotowanych specjalnie dla firm. Takie produkty to między innymi kredyty odnawialne.

Jednocześnie do rachunków firmowych można również uzyskać karty płatnicze czy bankowe. Uzyskanie produktów bankowych przy posiadaniu firmowego konta jest o tyle łatwiejsze, że banki mają wgląd w obroty finansowe na koncie firmowym. Pozwala to na zapewnienie w wielu przypadkach ograniczenia formalności w zakresie niezbędnych do przedstawienia bankom firmowym.

Należy również brać pod uwagę, że wiele banków ma większe zaufanie do klientów, którzy od dłuższego czasu korzystają z produktów finansowych wybranego banku. Gdy wybiera się rachunki firmowe warto również decydować się na banki, które specjalizują się w obsługiwaniu firm o określonej wielkości co pozwala liczyć na znacznie lepsze warunki oferowane przy zakładaniu rachunków.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.