Darmowe konto bankowe dla firmy – jak je znaleźć?

Darmowe konto bankowe dla firmy – jak je znaleźć?

Konto bankowe oddzielne dla firmy jest zdecydowanie łatwiejszym rozwiązaniem przy prowadzeniu firmy. Większości osób decydujących się na założenie firmy zakłada również rachunki bankowe z przeznaczeniem dla firm. Na rynku kont firmowych można znaleźć takie...

Konto bankowe oddzielne dla firmy jest zdecydowanie łatwiejszym rozwiązaniem przy prowadzeniu firmy. Większości osób decydujących się na założenie firmy zakłada również rachunki bankowe z przeznaczeniem dla firm. Na rynku kont firmowych można znaleźć takie oferty, które pozwalają na ograniczenie kosztów użytkowania rachunku firmowego. Jak znaleźć tanie konto bankowe?

Gdy chce się ograniczyć do minimum prowadzenie rachunku firmowego można decydować się na takie oferty, które pozwalają na korzystanie z kont za darmo. Szukając ofert rachunków bankowych, które mają zapewnić bardzo niskie koszty ich prowadzenia niezbędne jest zarówno sprawdzenie a także porównanie ofert wszystkich banków działających na rynku. Wynika to z pojawiania się na rynku bankowym wielu ofert promocyjnych, które pozwalają na korzystanie z rachunków bankowych przy znacznie mniejszych kosztach. Gdy wybiera się oferty banków, które mają zapewnić darmowe prowadzenie rachunku bardzo ważne jest również sprawdzenie szczegółów w umowie o prowadzeniu rachunku bankowego.

Co ma znaczenie przy darmowym koncie bankowym?

Gdy wybiera się darmowe konto firmowe można znaleźć takie konta, które mają bezwzględnie ustalony brak opłat za jego prowadzenie. Takie oferty są zdecydowanie najbardziej korzystne, gdyż nie wprowadzają żadnych dodatkowych obowiązków do spełnienia przez przedsiębiorcę by móc korzystać z darmowego prowadzenia rachunku. Natomiast wiele banków uzależnia darmowość prowadzenia rachunku od między innymi średniego, miesięcznego salda czy regularności wpływu na konto.

Bezpłatność prowadzenia konta dotyczy również wykonywania przelewów zewnętrznych. Istotne jest gdy szuka się darmowego rachunku by nie tylko decydować się na takie, które mają zerową opłatę za prowadzenie konta. Ważne jest również sprawdzenie czy możliwe jest wykonywanie bezpłatnych przelewów zewnętrznych bez limitów. Wiele banków oferując darmowe prowadzenie rachunku bankowego nalicza opłaty za inne usługi. Dotyczy to między innymi bezpłatnych przelewów do ZUS czy urzędów skarbowych. Jeśli konto ma być rzeczywiście darmowe takie przelewy muszą być również bezpłatne. Jest to ważne ze względu na konieczność wykonywania w każdym miesiącu przelewów do ZUS, urzędu skarbowego co dotyczy zarówno opłacania podatków a także składek społecznych.

Karta płatnicza do konta

Nie zawsze z kontem firmowym w banku powiązana jest karta płatnicza. Jednak wielu przedsiębiorców chce mieć możliwość korzystania z kart płatniczych do kont firmowych. Znalezienie ofert banków, które zapewniają darmowe karty płatnicze do konta jest bardzo trudne. Jednak można znaleźć takie oferty, które pozwalają na zwolnienie z opłat przy spełnieniu określonych warunków.

Obecnie istotne przy korzystaniu z konta firmowego jest również dokonywanie wpłat gotówkowych. Pozwala to na uzyskanie elastyczności w zakresie korzystania z rachunku firmowego, gdzie można zarówno wypłacać środki w formie gotówki a także wpłacać środki w postaci gotówki. Dobrze jest gdy można skorzystać przynajmniej z jednej wpłaty gotówki na konto bez dodatkowych opłat.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.