Dłużnik firmy ukrywa majątek – co zrobić?

Dłużnik firmy ukrywa majątek – co zrobić?
Dłużnik firmy ukrywa majątek – co zrobić?

Nie otrzymałeś płatności za fakturę i nie możesz skonstatować się z dłużnikiem? To wcale nie taka rzadka sytuacja w biznesie. Często dochodzi do tego, że dłużnik zaczyna ukrywać majątek, aby nie był on zajęty na poczet długów. Co możemy zrobić w takim przypadku?

W posiadaniu długów nie ma nic złego, gdy spłacamy je terminowo. Sytuacja jednak komplikuje się wtedy, gdy płatności nie są realizowane w terminie. Narażają się na to również przedsiębiorcy, którzy bez zapłaty za wykonane usługi czy dostarczone towary zostają bez pieniędzy potrzebnych im do działalności. W skrajnych przypadkach może doprowadzić to nawet do bankructwa firmy.

Co zrobić z dłużnikiem?

Jeśli mamy problemy z nierzetelnym dłużnikiem, który nie chce spłacić zobowiązania, powinniśmy zacząć działać od razu. W tym celu możemy próbować skontaktować się z dłużnikiem, ale nierzadko okazuje się, że nie jest to możliwe. W związku z tym naszym krokiem powinno być przygotowanie przedsądowego wezwania do zapłaty. Ten dokument często okazuje się bardzo skuteczny – dłużnik spłaca zobowiązanie.

Gdy jednak nawet to pismo nic nie wniosło, powinniśmy wejść na drogę sądową. W takiej sytuacji często okazuje się, że sąd wydaje korzystną dla wierzyciela decyzję i w następnej kolejności, po uzyskaniu tytułu egzekucyjnego z klauzulą wykonalności, sprawą może zająć się komornik.

Gdy dłużnik ukrywa majątek…

To właśnie na tym etapie może okazać się, że dłużnik ukrywa majątek, co wywołuje komplikacje z odzyskaniem długu. Poszukiwaniem majątku zajmuje się wtedy komornik.

Aktualnie komornicy mają różne metody na poszukiwanie majątku dłużników. Stosuje się między innymi specjalny system OGNIVO pozwalający na sprawdzanie kont bankowych, także kontroluje się ewidencję gruntów w poszukiwaniu nieruchomości należących do dłużnika. Kieruje się również zapytania do CEPIK, aby ustalić własność pojazdów.

Zdarza się jednak, że powyższe działania wykazały, że dłużnik nie ma żadnego majątku. W takim przypadku komornik nie ma już generalnie innych możliwości. Zwraca się on wtedy do wierzyciela, aby ten wskazał majątek dłużnika, z którego może być wykonana egzekucja.

Jak odnaleźć majątek dłużnika?

Wierzyciel w takiej sytuacji ma możliwość wniesienia do sądu wniosku o wyjawienie majątku dłużnika. Wówczas dłużnik powinien sporządzić pisemny wykaz majątku i stawić się w sądzie, aby odpowiedzieć na pytania. Brak stawiennictwa może skończyć się nałożeniem na niego kary grzywny. Także sąd może nakazać jego przymusowe doprowadzenie, a nawet zastosowanie aresztu.

Niestety, często okazuje się, że dłużnik także wtedy nie wskazuje na swój majątek, który mógł być przepisany na inną osobę lub ukryty w inny sposób. Końcową konsekwencją dla dłużnika może być odpowiedzialność karna. Niestety, nie rozwiązuje ona jednak problemu zadłużenia u wierzyciela.

Podsumowując, jeśli dłużnik ukrywa majątek, mamy różne drogi na to, aby go odnaleźć. Można zlecić to komornikowi, można poszukiwać go z pomocą sądu, a nawet samodzielnie, na przykład ze wsparciem agencji detektywistycznej. Niestety, działania te nie zawsze dają pozytywny skutek.