Dodatkowe usługi świadczone przez biura rachunkowe

Dodatkowe usługi świadczone przez biura rachunkowe

Korzystanie z usług biur rachunkowych pozwala na zapewnienie profesjonalnej obsługi w zakresie prowadzenia spraw księgowych. Wiele firm decyduje się na korzystanie z usług biur rachunkowych ze względu na zwiększenie bezpieczeństwa realizowania rozliczeń ra...

Korzystanie z usług biur rachunkowych pozwala na zapewnienie profesjonalnej obsługi w zakresie prowadzenia spraw księgowych. Wiele firm decyduje się na korzystanie z usług biur rachunkowych ze względu na zwiększenie bezpieczeństwa realizowania rozliczeń rachunkowych w firmach czy ograniczenie kosztów realizowania spraw rachunkowych. Wybranie odpowiedniego biura rachunkowego pozwala również na zapewnienie dostępu do dodatkowych usług.

Gdy wybiera się biuro rachunkowe niezbędne jest przede wszystkim decydowanie się na takie, które jest w stanie zapewnić bezpieczną, sprawną oraz terminową obsługę. Na rynku biur rachunkowych funkcjonuje obecnie coraz większa liczba różnej wielkości firm. Wybierać można firmy wyspecjalizowane w obsługiwaniu rachunkowości firm z określonych branż. Jednocześnie można wybierać biura rachunkowego obsługujące przede wszystkim duże firmy czy wyspecjalizowane w obsłudze małych firm. Decydować można się również na biura rachunkowe, które zajmują się obsługiwaniem firm różnej wielkości oraz z różnych branż.

Obsługa podatkowa

Gdy wybiera się biura rachunkowe najważniejsze jest dopasowanie świadczonych przez takie biura usług obsługi księgowej do indywidualnych potrzeb. Jeśli zamierza się korzystać z usług w dłuższym okresie czasu warto podpisywać długoterminowe usługi. Decydować można się między innymi na umowy abonamentowe a także można postawić na indywidualnie negocjowane warunki współpracy. Pozwala to na uzyskanie dopasowanych warunków współpracy.

W wielu biurach rachunkowych można również liczyć na obsługę podatkową. Taka obsługa realizowana jest przez takie biura rachunkowe, które oferują doradztwo podatkowe jest możliwa do realizowania gdy biura rachunkowe zatrudniają doradców podatkowych. Wynika to z faktu, że doradztwo podatkowe może być realizowane jedynie przez osoby mające odpowiednie uprawnienia. Zgodnie z przepisami prawa podatkowego dotyczy to posiadających uprawnienia doradców podatkowych jak też między innymi radców prawnych czy adwokatów. Decydowanie się na obsługę podatkową w zakresie doradztwa podatkowego w biurach rachunkowych pozwala na korzystnie z szerszego zakresu obsługi w jednej firmie. Bardzo często pozwala to również na ograniczenie kosztów korzystania z doradztwa podatkowego.

Obsługa prawna w biurach rachunkowych

W firmach działających na rynku biur rachunkowych można często liczyć również na obsługę prawną. Wiele biur rachunkowych oferuje obsługę prawną, która realizowana jest przez zatrudnionych w nich radców prawnych czy adwokatów. Można wówczas decydować się na korzystanie z obsługi w ramach abonamentowych ofert, gdzie zapewniana jest obsługa prawna w wybranych pakietach. Bardzo często zdecydowanie się na takie usługi pozwala na uzyskanie dostępu do znacznie tańszych porad prawnych. Liczyć można również na zapewnienie obsługi prawnej przez wyspecjalizowanych specjalistów z dziedzin prawnych dotyczących działalności firmy. Dodatkowo wsparcie prawne ze strony biura rachunkowego pozwala również na wygodniejsze korzystanie z szerszego zakresu usług w jednej firmie.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.