Czy można wziąć chwilówkę dla firmy?

Czy można wziąć chwilówkę dla firmy?

Firmy są w stanie korzystać z bardzo różnych produktów finansowych przy pożyczaniu środków finansowych. Jednymi z form pozyskiwania środków finansowych są pożyczki. Dotyczy to również pożyczek udzielanych na krótki okres czasu, którymi są tak zwane chwilów...

Firmy są w stanie korzystać z bardzo różnych produktów finansowych przy pożyczaniu środków finansowych. Jednymi z form pozyskiwania środków finansowych są pożyczki. Dotyczy to również pożyczek udzielanych na krótki okres czasu, którymi są tak zwane chwilówki.

Pożyczki zwane chwilówkami są pożyczkami, które pozwalają na uzyskanie pieniędzy w krótkim czasie. Wynika to z możliwości pozyskania środków finansowych przy minimalnych formalnościach. Dotyczy to między innymi braku konieczności przedstawiania informacji z ZUS czy US, co jest wymagane przez staraniu się o kredyty czy pożyczki na dłuższy okres czasu. Chwilówki udzielane są na okres najczęściej nie przekraczający kilkudziesięciu dni. Pożyczki takie pozwalają na szybkie pozyskanie niewielkich sum pieniędzy. Najczęściej na takie pożyczki decydują się małe firmy.

Na jaką pożyczkę można liczyć?

Generalnie chwilówki dla firm udzielane są w kwotach nie przekraczających kilku tysięcy. Znacznie rzadziej można znaleźć pożyczki, które udzielane są w kwotach kilkudziesięciu tysięcy złotych. Jednocześnie pożyczki udzielane są na krótkie okresy czasu, ale można znaleźć również oferty, które pozwalają na rozłożenie płatności na okres kilkunastu miesięcy. Dodatkowo pożyczki chwilówki dla firm udzielane są również dla nowych firm, które mają najczęściej znaczne trudności w uzyskaniu kredytów a nawet pożyczek na dłuższy okres czasu.

Na co chwilówka?

Jednym z atutów chwilówek jest możliwość bardzo szybkiego pozyskania środków finansowych. Brak konieczności przedstawiania najczęściej nawet informacji PIT w przypadku działalności gospodarczej czy z US pozwala na uzyskanie pieniędzy nawet w ciągu kilku godzin. Pozwala to na uzyskanie pieniędzy choćby w przypadku gdy firma ma czasowe problemy z płynnością finansową. Takie sytuacje nie są wyjątkowe szczególnie przy prowadzeniu małych czy mikro przedsiębiorstw. Jednocześnie chwilówka może być przeznaczona na drobne inwestycje jak zakup, naprawa samochodu, zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do dalszego prowadzenia działalności gospodarczej.

Chwilówki w Internecie

Do atutów pożyczek w formie chwilówek jest możliwość ich zaciągania również za pośrednictwem Internetu. Pozwala to na pozyskanie środków finansowych nawet be wychodzenia z domu. Nie trzeba korzystać z oddziałów firm czy spotkań z pracownikami firm pożyczkowych. Oczywiście przez Internet najczęściej można pozyskać znacznie mniejsze sumy pieniędzy. Przy większych sumach pieniędzy często trzeba korzystać z usług firm mających oddziały, gdzie można choćby ustalić szczegóły dotyczące zabezpieczenia pożyczki. Najłatwiej można pozyskać pożyczki dostępne za pośrednictwem internetowych serwisów firm pożyczkowych, które pozyskiwane są bez zabezpieczeń.

Bardzo ważne jest branie pod uwagę, że chwilówki są pożyczkami mającymi wysokie koszty obsługi. W związku z tym bardzo ważne jest by dobrze rozważyć zaciąganie takiej pożyczki w zakresie możliwości jej spłaty w wyznaczonym terminie. Pozwala to na uniknięcie spłacania bardzo wysokich odsetek związanych z brakiem spłaty pożyczki w terminie.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.