Dress code, czyli jak ubierać się do pracy?

Dress code, czyli jak ubierać się do pracy?

Nie w każdej firmie stosowany jest spisany dress code. W wielu firmach dress code jest umowny i dotyczy wybierania stroju do pracy zgodnego z kanonem ubierania się określonej grupy zawodowej. Jeśli dress code nie jest jasno określony dobrze jest stosować p...

Nie w każdej firmie stosowany jest spisany dress code. W wielu firmach dress code jest umowny i dotyczy wybierania stroju do pracy zgodnego z kanonem ubierania się określonej grupy zawodowej. Jeśli dress code nie jest jasno określony dobrze jest stosować przynajmniej podstawowe reguły dotyczące wyboru stroju do pracy.

Wybierając strój do pracy ważne jest by był on dopasowany do stanowiska. Dotyczy to między innymi wybierania stroju, który nie jest nadmiernie wyróżniający. Dopasowanie stroju do wizerunku czy polityki firmy ma bardzo duże znaczenie. Stosowane kolory to zawsze znacznie lepszy wybór. Strój do pracy może być podkreślony eleganckimi dodatkami w odpowiedniej ilości, która nie powinna być przesadna. Jednocześnie poszczególne elementy stroju powinny do siebie harmonijnie pasować.

Czym kierować powinny się kobiety przy wybieraniu stroju do pracy?

Gdy kobiety wybierają strój do pracy nie powinny decydować się na wybór ryzykownych połączeń kolorów. Niezbędne jest unikanie nadmiernie krótkich spódnic, dużych dekoltów. Przy decydowaniu się na makijaż nie powinno się stosować nadmiernie ostrego makijażu, krzykliwego manicure. Perfumy stosowane w pracy powinny nie mieć ciężkich zapachów. Dodatki do stroju powinny być nieliczne podobnie jak biżuteria.

Zasady doboru stroju do pracy przez mężczyzn

Mężczyźni powinni szczególnie dbać o dodatki do stroju. Krawat powinien być poprawnie zawiązany. Bardzo ważne jest odpowiednie dopasowanie butów do garnituru. Dodatkowo wielu mężczyzn popełnia błędy polegające na nieprzywiązaniu odpowiedniej uwagi do butów. Buty w ramach dress code powinny być wyczyszczone. Ważne jest również dopasowanie skarpetek do koloru butów lub spodni. Ubrania powinny być również wyprasowane.

Wizerunek w pracy

Gdy w firmie nie ma jednoznacznie określonego dress code wówczas bardzo ważne jest indywidualne przestrzeganie zasad dotyczących wybierania stroju do pracy. Jednocześnie ważne jest branie pod uwagę, że strój w pracy buduje wizerunek. Warto jest by brać pod uwagę, że wizerunek wpływa zarówno na postrzeganie pracownika przez klientów jak też partnerów biznesowych. Wizerunek pracowników szczególnie pracujących na stanowiskach, które mają kontakt z klientami czy kontrahentami decyduje o wizerunku firmy.

Znacznie łatwiej jest odpowiednio wyselekcjonować strój w tych miejscach pracy, gdzie zapisany jest dress code w regulaminie. Gdy nie ma takich zapisów w przypadku bycia nowym pracownikiem dobrym rozwiązaniem jest ustalić z przełożonymi jakie są ogólne zasady ubierania się w firmie. Ułatwia to unikanie nieporozumień związanych z wybraniem stroju, który może zostać uznany za nieadekwatny czy źle skomponowany.

W kulturze biznesowej dress code ma bardzo duże znaczenie. Odpowiedni strój jest traktowany jak wyraz szacunku zarówno w stosunku do klientów a także współpracowników. Jednocześnie strój w pracy stanowi również o profesjonalizmie danego pracownika. Nie bez znaczenia jest również wpływ stroju na podkreślenie kompetencji a także na kreowanie zaufania w relacjach z kontrahentami, partnerami biznesowymi.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.