Benefity dla pracowników. Co oferują firmy?

Benefity dla pracowników. Co oferują firmy?

Pracownicy odpowiednio zmotywowani pracują jeszcze lepiej. Jako pracodawca powinniśmy pamiętać o tym, żeby zapewnić im najlepsze warunki pracy. Co więcej, możemy zaproponować im różnego rodzaju benefity. Co oferują firmy i czego oczekują pracownicy?

Coraz więcej firm wychodzi naprzeciwko oczekiwaniom swoich pracowników i oferuje im różnego rodzaju dodatki, bonusy i inne benefity. Dzięki nim pracownicy czują się bardziej związani z firmą, są lepiej zmotywowani i zadowoleni, co ogólnie przekłada się również na jej kondycję finansową. Takie korzyści oferowane są nie tylko pracownikom z dłuższym stażem, ale również tym nowym – w wielu firmach to sposób na przyciągnięcie nowych kandydatów do pracy.

Na benefity mogą liczyć obecnie nie tylko specjaliści, ale również pracownicy niższych szczebli. Z jakimi dodatkami możemy spotkać się najczęściej?

1. Służbowy telefon

Jest on oferowany wielu pracownikom – dzięki niemu możemy łatwiej komunikować się z pracodawcą oraz z innymi pracownikami. Warto przy tym pamiętać, że służbowego telefonu nie powinniśmy wykorzystywać do spraw prywatnych.

2. Dodatkowe ubezpieczenia

Pracodawcy często ubezpieczają swoich pracowników w ramach ubezpieczeń grupowych. Taka ochrona dotyczy między innymi ubezpieczenia życia. Dzięki temu pracownik otrzymuje dodatkowe zabezpieczenie w razie nieprzewidzianych sytuacji.

Dodatkowe ubezpieczenia mogą dotyczyć również zdrowia – prywatne pakiety zdrowotne pozwalają pracownikom na zadbanie o siebie i swoich bliskich bez potrzeby stania w długich kolejkach do państwowych placówek.

3. Dodatek do wyjazdu na urlop

Tak zwane wczasy pod gruszą nie są domeną tylko i wyłącznie osób pracujących w budżetówce. Coraz więcej firm decyduje się też na dotowanie wyjazdów pracowników na urlop – w końcu wypoczęty pracownik jest lepiej przygotowany do pracy.

4. Darmowe posiłki

Chociaż oferowanie darmowych posiłków pracowniom nie jest jeszcze powszechne w Polsce, to jednak decyduje się na tę opcję dużo firm. Dla pracowników to dodatkowa oszczędność, ponieważ nie muszą płacić samodzielnie za wyżywienie w pracy

5. Karty typu multisport

Karty tego rodzaju pozwalają pracownikom na korzystanie z różnych siłowni, klubów sportowych, a także innych punktów, gdzie karty tego rodzaju są honorowane.

6. Dodatkowe szkolenia i kursy zawodowe

W ramach motywacji pracownika pracodawca może zaproponować mu także różne szkolenia i kursy na jego koszt. Taka inwestycja w pracownika na pewno się zwróci – dzięki nim będzie mógł on jeszcze efektywniej realizować swoje obowiązki pracownicze. Szkolenia i kursy mogą obejmować zarówno kompetencje twarde, jak i te miękkie – interpersonalne.

7. Imprezy pracownicze

W ramach benefitów wielu przedsiębiorców oferuje pracownikom możliwość skorzystania z różnych wyjazdów i imprez pracowniczych. Mogą być to imprezy integracyjne, wspólne wyjazdy na wczasy w niskich cenach, wyjścia do restauracji, obchodzenie świąt, aby wspomnieć tylko o niektórych z nich. To okazja do dobrej zabawy i lepszej integracji pracowników.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.