Firma jednoosobowa czy spółka – co wybrać?

Firma jednoosobowa czy spółka – co wybrać?

Przedsiębiorca mający pomysł na biznes może realizować go samodzielnie, ale może również spróbować wdrożyć go w życie wraz ze wspólnikiem czy wspólnikami. Wobec tego trzeba wtedy podjąć decyzję – czy zakładać firmę jednoosobową czy spółkę?

 

Zarówno firmy jednoosobowe, jak i spółki mają swoje zalety i wady. Każda z nich jest inną formą prowadzenia działalności gospodarczej, dlatego trudno jednoznacznie wskazać, która z nich jest bardziej korzystna.

 

Zatem jeśli chcemy zdecydować się na realizację pomysłu na biznes, warto dowiedzieć się, z czym związane jest prowadzenie go zarówno w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, jak i w formie spółki, na przykład z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

Rejestracja firmy

Zacznijmy od początku, czyli od dokonania rejestracji firmy. Tutaj zdecydowanie łatwiej będzie nam założyć firmę jednoosobową, ponieważ możemy po prostu zarejestrować ją w CEIDG – można zrobić to zarówno osobiście, w urzędzie gminy, jak również przez internet, gdy posiadamy odpowiedni profil zaufany.

 

Rejestracja spółki oznacza już więcej formalności, które zależne są również od tego, z jakiego rodzaju spółką mamy do czynienia. Przykładowo, w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością musimy kierować nasze dokumenty do KRS – Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku spółek tego rodzaju trzeba wnieść też kapitał zakładowy!

 

Zarządzanie firmą

Inaczej zarządza się również firmą jednoosobową, a inaczej spółką. Jeśli decydujemy się na założenie firmy samodzielnie, w formie jednoosobowej działalności, w takim przypadku możemy także sami podejmować wszystkie decyzje jako właściciel działalności.

 

Z kolei w przypadku spółek konieczne jest podejmowanie decyzji grupowo, co oznacza też, że odpowiedzialność jest rozłożona na kilka osób. Warto też wskazać, że podejmowanie decyzji jest bardziej złożone. W przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga odpowiedniego udokumentowania, na przykład jako uchwała czy sprawozdanie.

 

Odpowiedzialność majątkowa za firmę

Kolejna różnica pomiędzy firmą jednoosobową a spółką dotyczy odpowiedzialności majątkowej. Jeśli decydujemy się na jednoosobową działalność, wtedy odpowiadamy za firmę całym swoim majątkiem, w tym także prywatnym, dlatego jeśli mamy zadłużenia, musimy je uregulować.

 

Odpowiedzialność majątkowa w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest nieco inna, ponieważ jest ona rozłożona na wspólników do wysokości kapitału zakładowego firmy. Zdarzają się jednak sytuacje, gdy wspólnicy mogą odpowiadać własnym majątkiem. Można to ograniczyć przez ogłoszenie upadłości spółki.

 

Księgowość firmy

Różnice pomiędzy jednoosobową działalnością a spółką dotyczą również księgowości. W przypadku jednoosobowej działalności najczęściej prowadzona jest ona jako karta podatkowa, ryczałt ewidencjonowany czy też księga przychodów i rozchodów. W przypadku spółki konieczne jest już prowadzenie ksiąg handlowych – tak zwanej pełnej księgowości, która jest droższa.

 

Zatem firma w formie jednoosobowej działalności i spółki to dwa całkowicie odmienne podmioty. Gdy mamy trudności z wyborem odpowiedniej z form prowadzenia działalności, warto skonsultować się z biurem księgowym, którego specjaliści mogą pomóc nam w podjęciu decyzji.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.