Gdzie można wziąć pożyczkę, gdy firma jest w tarapatach finansowych?

Gdzie można wziąć pożyczkę, gdy firma jest w tarapatach finansowych?

Gorsza sytuacja finansowa może przydarzyć się każdemu przedsiębiorcy. Czy w takim przypadku warto zdecydować się na zaciągnięcie pożyczki?

 

Zastój w branży, choroba, która spowodowała utratę kilku zleceń, podjęcie gorszej decyzji biznesowej czy po prostu pech – to tylko niektóre przypadki, gdy sytuacja finansowa przedsiębiorstwa może ulec pogorszeniu. W takim przypadku właściciel biznesu wcale nie musi decydować się na jego zamknięcie – ma także szereg alternatywnych rozwiązań, w tym między innymi zaciągnięcie pożyczki.

 

Pożyczka gotowa do pomocy

Pożyczki są chętnie wybierane przez wiele firm, którym zależy na utrzymaniu stabilności i płynności finansowej. Dzięki nim przedsiębiorca otrzymuje dodatkowy zastrzyk gotówki, co pozwala mu na kontynuowanie działalności na dotychczasowych zasadach.

 

Z drugiej jednak strony przed złożeniem wniosku o pożyczkę przedsiębiorca musi zastanowić się, czy rzeczywiście pożyczka w jego sytuacji finansowej jest dobrym rozwiązaniem. Warto pamiętać o tym, że stanowi ona dodatkowe obciążanie finansowe, a jeśli nie będzie spłacana, może stać się nawet powodem bankructwa firmy.

 

Wobec tego przed zaciągnięciem jakiegokolwiek zobowiązania przedsiębiorca powinien przeliczyć, czy może poradzić sobie z jego spłatą. Mniejszym obciążeniem może być między innymi wydłużenie okresu spłaty, ponieważ wtedy przedsiębiorca będzie mógł płacić niższe raty.

 

Oczywiście, jednocześnie warto zacząć poszukiwać takich rozwiązań, które pozwolą na obniżenie kosztów oraz zwiększenie zysków. Ciągłe korzystanie z pożyczek i płacenie odsetek nie jest korzystnym rozwiązaniem, nawet jeśli są one niskooprocentowane.

 

Gdzie jednak przedsiębiorca może liczyć na dobrą pożyczkę?

Kolejne pytanie dotyczy tego, gdzie przedsiębiorca może liczyć na dobrą pożyczkę, która wspomoże go wtedy, gdy jest w gorszej sytuacji finansowej. Warto tutaj zaznaczyć, że nie w każdym banku będziemy mogli liczyć na wsparcie. Banki skrupulatnie sprawdzają zdolność finansową swoich klientów, wobec tego może pojawić się odmowa wypłaty pieniędzy, jeśli sytuacja firmy nie jest zbyt dobra. Oczywiście, każdy bank ma inną procedurę badania zdolności finansowej klientów, dlatego może zdarzyć się, że pożyczkę jednak będziemy mogli uzyskać.

 

Gdy jednak nie będzie to możliwe lub chcemy otrzymać pieniądze bez potrzeby dostarczania sterty dokumentów, możemy zdecydować się na skorzystanie z usług pozabankowych firm pożyczkowych. Również one wychodzą naprzeciwko oczekiwaniom klientów i zapewniają im dostęp do szybkich pieniędzy – także bez potrzeby dostarczania dokumentacji takiej jak dowody księgowe, wyciągi z konta. Wniosek o taką pożyczkę możemy złożyć nawet przez internet.

 

Podsumowując, jeśli przedsiębiorca jest w tarapatach finansowych, także może liczyć na uzyskanie pożyczki, aby poprawić swoją sytuację. W tym przypadku możemy zwrócić się również o pomoc do firm pozabankowych, których warunki pożyczki są bardziej dogodne niż te w bankach. Dzięki temu nawet w przypadku przejściowych kłopotów z finansowaniem firma może liczyć na wsparcie.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.