Jak dbać o satysfakcję pracowników?

Jak dbać o satysfakcję pracowników?
Jak dbać o satysfakcję pracowników?

Tym, co decyduje w dużej mierze o powodzeniu biznesu, są jego pracownicy. Gdy nie będą oni wykwalifikowani oraz zadowoleni, wtedy ich praca może przełożyć się na gorsze wyniki firmy. Skupmy się tutaj na jednej z tych kwestii, a mianowicie na satysfakcji pracowników. W jaki sposób przedsiębiorca może o nią zadbać?

Nie bez powodu mówi się, że w firmie pracownicy są jednym z najcenniejszych zasobów. Gdy będą zadowoleni, wówczas będą z większym zaangażowaniem pracować na rzecz swojego pracodawcy. Gdy ich satysfakcja nie będzie na zbyt wysokim poziomie, może przełożyć się to nawet na pogorszenie sytuacji biznesowej firmy.

Pracownik o niskim poziomie zadowolenia nie będzie tak sumiennie realizować powierzonych mu obowiązków służbowych. Pracownicy tacy mogą nie odnosić się z należytym szacunkiem do konsumentów. Ci bardziej doświadczeni i mający szansę na lepsze zatrudnienie mogą zacząć przechodzić do konkurencji.

Na satysfakcję pracowników wpływa wiele czynników. Wielu przedsiębiorców myśli, że to tylko wynagrodzenie, ale tak naprawdę pracownik może być niezadowolony także wtedy, gdy otrzymuje wysoką wypłatę. Poniżej prezentujemy główne czynniki, które wpływają na satysfakcję pracowników.

Skąd bierze się zadowolenie pracowników?

- płace

- możliwości rozwoju

- oczekiwania

- możliwość udziału w życiu firmy

- stosunki koleżeńskie

- relacje z przełożonymi

- przydzielane zadania

- poziom aspiracji

- atmosfera panująca w pracy

- estetyka stanowiska pracy

- kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy

Oczywiście, sama znajomość czynników kształtujących zadowolenie z pracy to jeszcze nie wszystko. Jako pracodawca powinniśmy też wiedzieć, w jaki sposób określić, czy pracownik jest zadowolony.

Jak można zbadać satysfakcję pracowników?

Satysfakcja pracowników powinna być zbadana anonimowo. Gdy poprosimy o odpowiedzi na pytania pod nazwiskiem, wtedy istnieje ryzyko, że pracownik nie będzie odpowiadał szczerze, a my nie uzyskamy wiarygodnych wyników badania.

Przedsiębiorcy w tym celu najczęściej korzystają z anonimowych ankiet, które można przygotować samodzielnie albo można skorzystać ze specjalnych generatorów ankiet dostępnych on-line. Wobec tego przygotowanie ankiet nie musi być skomplikowane – specjalne programy do prowadzenia ankiet on-line pozwalają nawet na łatwe zgromadzenie i przeanalizowanie wyników.

Jak podwyższyć satysfakcję pracowników?

Gdy przedsiębiorca na podstawie przeprowadzonych ankiet wie, dlaczego pracownicy nie są w pełni zadowoleni, może przystąpić do działania. Zwiększenie satysfakcji możliwe jest również na różne sposoby.

Pracodawca może między innymi zadbać o satysfakcję przez podwyższenie płacy, zaproponowanie specjalnych bonusów pracownikom, organizację imprez integracyjnych, inwestycję w odpowiednie szkolenia pracowników.

Czasami jednak konieczna jest bardziej szeroka reorganizacja sfery pracowniczej w firmie, która będzie wymagała pomocy ekspertów w tej dziedzinie. Warto jednak potraktować takie działania jako inwestycję, a nie jako koszt – pozwolą one na poprawę efektywności działania firmy.