Profil Zaufany co to jest?

Profil Zaufany co to jest?

Przedsiębiorcy mogą załatwiać swoje sprawy nie tylko bezpośrednio w urzędzie. Coraz więcej instytucji pozwala również na prowadzenie ich on-line. W tym celu musimy jednak posiadać odpowiedni dowód tożsamości, który będzie poświadczał, że to właśnie my skła...

Przedsiębiorcy mogą załatwiać swoje sprawy nie tylko bezpośrednio w urzędzie. Coraz więcej instytucji pozwala również na prowadzenie ich on-line. W tym celu musimy jednak posiadać odpowiedni dowód tożsamości, który będzie poświadczał, że to właśnie my składamy wnioski czy dokonujemy zmian w internecie. W tym celu możemy wykorzystać tak zwany Profil Zaufany. Czym dokładnie jest Profil Zaufany i jak można go założyć?

Zakładanie firmy przez internet? Dostarczanie deklaracji i formularzy do urzędów bez potrzeby stania w kolejkach? To wszystko możliwe przez internet. Jednak nie każdy przedsiębiorca może od razu zabrać się za załatwianie formalności on-line. W tym celu możemy zastosować podpis elektroniczny, możemy zrobić to za pośrednictwem niektórych serwisów bankowości elektronicznej albo możemy wykorzystać Profil Zaufany.

Czym jest Profil Zaufany?

Profil Zaufany, który określany jest też jako eGO, jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości obywateli Polski stosowaną w elektronicznych systemach administracji. Jest on alternatywnym rozwiązaniem w stosunku do kwalifikowanego podpisu elektronicznego – jest to już usługa płatna.

Z wykorzystaniem Profilu Zaufanego możemy między innymi wnosić do urzędu dokumenty takie jak wnioski, podania, skargi, deklaracje. Możemy też zmieniać określone dane. Warto przy tym wskazać, że stosowanie Profilu Zaufanego jest pomocne nie tylko w prowadzeniu biznesu, ale również dla każdego obywatela, ponieważ pozwala na załatwienie wielu formalności szybciej i wygodniej.

Przykładowe systemy stosujące Profil Zaufany:

- Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

- Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

- elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

- Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

- Platforma Usług Administracyjnych

- usługi Wojskowych Komend Uzupełnień

Więcej usług dostępnych z wykorzystaniem Profilu Zaufanego możemy znaleźć w serwisie internetowym: Obywatel.gov.pl.

Mechanizm działania Profilu Zaufanego

Aby zacząć stosować Profil Zaufany, musimy na samym początku złożyć odpowiedni wniosek o jego wydanie. Swój Profil możemy założyć i potwierdzić z wykorzystaniem bankowości elektronicznej (gdy bank daje nam taką możliwość). Możemy też udać się do specjalnego Punktu Potwierdzającego, gdzie załatwimy sprawę osobiście – będziemy potrzebowali dowodu osobistego albo paszportu. Profil można także potwierdzić kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Po uzyskaniu danych do logowania możemy już korzystać z usług wykorzystujących Profil Zaufany. Musimy przy tym pamiętać, że ważny jest on przez okres 3 lat – potem możemy przedłużyć go za pośrednictwem serwisu ePUAP.

Profil Zaufany dla przedsiębiorcy

Założenie Profilu Zaufanego jako przedsiębiorca jest bardzo dobrym rozwiązaniem – to dzięki niemu będziemy mogli ułatwić sobie różnego rodzaju formalności i oszczędzimy zarówno czas, jak i pieniądze.

Ponadto swój Profil Zaufany będziemy mogli wykorzystywać w sprawach prywatnych, na przykład możemy dzięki niemu łatwo złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.