Crowdfunding jako nowa metoda finansowania biznesu

Crowdfunding jako nowa metoda finansowania biznesu

Pieniądze na start działalności możemy pozyskać z wielu różnych źródeł. Jednym z nich jest crowdfunding, który w Polsce nie jest jednak tak szeroko znany jak na zachodzie. Czym dokładnie jest crowdfunding i kiedy sprawdza się najlepiej?

Pieniądze na start działalności możemy pozyskać z wielu różnych źródeł. Jednym z nich jest crowdfunding, który w Polsce nie jest jednak tak szeroko znany jak na zachodzie. Czym dokładnie jest crowdfunding i kiedy sprawdza się najlepiej?

Crowdfunding to nazwa stosowana do określenia formatu finansowania projektów przez społeczność, która organizuje się wokół tych właśnie projektów. Dzięki temu przedsięwzięcie może być sfinansowane przez dość dużą liczbę osób, które wpłacają mniejsze sumy.

Crowdfunding stał się popularny głównie dzięki sieci – w internecie możemy znaleźć wiele serwisów, które zajmują się pomocą w prowadzeniu takich zbiórek.

Crowdfunding a zbiórki publiczne

Warto przy tym rozróżnić crowdfunding oraz zbiórki publiczne. W przypadku zbiórek publicznych wpłacający są darczyńcami i nie otrzymują najczęściej żadnej gratyfikacji za wpłatę.

Z kolei w przypadku crowdfundingu wpłacający otrzymują już określoną gratyfikację. Najczęściej jest ona zależna od wpłaconej przez nich kwoty – im będzie ona wyższa, tym gratyfikacja będzie większa. Przykładowo w przypadku zespołu zbierającego pieniądze na nagranie albumu, wynagrodzeniem będzie album. Przygotowujący gry komputerowe przekazują wspierającym gry.

Organizatorzy zbiórek często ustalają też limity, po których przekroczeniu projekt ulegnie rozszerzeniu. Przykładowo w przypadku gier komputerowych może być to jeszcze jedna wersja językowa, dodatkowe gadżety.

Jak zyskać pieniądze dzięki crowdfundingowi?

Inicjator zbiórki musi przygotować swój projekt w taki sposób, aby wzbudził on zainteresowanie wspierających, którzy będą chcieli przekazać mu swoje pieniądze. Oczywiście, im projekt będzie bardziej atrakcyjny dla wspierających, im lepsze wynagrodzenia będzie oferował, tym większy sukces może osiągnąć.

Ważne jest również wzbudzenie zaufania wśród wspierających, regularne informowanie ich o postępach w realizacji projektu. W związku z tym powodzenie danego projektu jest w dużej mierze zależne od samych organizatorów zbiórki.

Oczywiście, istnieje także ryzyko, że zbiórka się nie powiedzie. Organizator na początku określa, ile pieniędzy będzie potrzebował do realizacji danego projektu. To właśnie ta suma jest graniczną kwotą, po której przekroczeniu projekt będzie mógł być wykonany. Gdy nie osiągnie tego pułapu, wtedy projekt nie trafia do realizacji. Naturalnie, można też przekroczyć wyznaczony limit wtedy, gdy wspierających będzie tak dużo.

Kiedy warto skorzystać z crowdfundingu?

Crowdfunding dobrze sprawdza się w przypadku realizacji pojedynczych projektów, na przykład wykonania konkretnego produktu. Chętnie wybierany jest też przez start-upy. Musimy jednak pamiętać o tym, że nie zawsze możemy zrealizować z jego pomocą wszystkie projekty, gdy nasza propozycja nie będzie atrakcyjna dla wspierających.

Serwisy internetowe pozwalające na prowadzenie zbiórek crowdfundingowych działają również w Polsce. Można korzystać również z zagranicznych serwisów, które pozwalają na dotarcie do szerszego grona osób potencjalnie zainteresowanych projektem.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.