Jak motywować pracowników?

Jak motywować pracowników?
Jak motywować pracowników?

Motywowanie pracowników jest jednym z bardzo ważnych elementów działalności każdej firmy. To właśnie poprzez motywację jesteśmy w stanie wpłynąć ja efektywność, jakość pracy oraz satysfakcję z pracy pracowników. W jaki sposób można motywować pracowników?

Niezauważanie wkładu pracownika czy też niedocenianie go jest jednym z prostych sposobów na spadek jego zaangażowania, a tym samym wydajności pracy. Wówczas pracownik może dojść do wniosku, że nie ma potrzeby starać się, ponieważ jego działania wcale nie są doceniane. Wobec tego jako przedsiębiorca powinniśmy pamiętać o tym, że docenianie pracownika i zauważanie jego sukcesów jest bardzo ważne dla jego motywacji.

Motywację możemy podzielić na dwa typy:

motywacja zewnętrzna – jest to motywacja, która opiera się nagrodach oraz na karach, na przykład na podwyżkach, premiach, awansach, działaniach dyscyplinarnych czy stałej kontroli

motywacja wewnętrzna – to motywacja pracownika, która pochodzi z jego wnętrza, ważne są tutaj odpowiednie bodźce motywujące, na przykład chęć rozwoju osobistego, nowe wyzwania, możliwość awansu

Wobec tego pracodawca może motywować pracownika na dwa sposoby – zewnętrzne lub też może robić to tak, aby pracownik był zmotywowany wewnętrznie. Jednocześnie pracodawca powinien inaczej podchodzić do pracowników doświadczonych oraz nowych. Pracownicy z większym doświadczeniem wymagają generalnie mniejszej kontroli, lepiej czują się wtedy, gdy dystans między nimi a kierownictwem jest zmniejszony.

Motywacja pozytywna lepsza od negatywnej

Badania wykazały, że znacznie lepsze w motywowaniu pracowników jest podejmowanie działań o charakterze pozytywnym, czyli nagradzanie, docenianie pracownika. Stosowanie kar, upomnień, zwiększona kontrola czy naciski nie dają tak dobrych rezultatów lub dają rezultaty tylko krótkotrwałe.

Oczywiście, musimy też motywować pracownika pozytywnie w odpowiedni sposób, aby uzyskać odpowiednie rezultaty.

Nagroda przyniesie odpowiedni efekt wtedy, gdy:

odniesie się do zachowania oraz poziomu wyników pracownika – wskazanie na nie pokaże, które z nich mają największą wartość

wzmocni te zachowania, które są oczekiwane przez pracodawcę – wówczas pracownik otrzymuje wyraźną informację, że jego praca jest ważna i powinna być kontynuowana na tym, a nawet lepszym poziomie

jest motywująca – zachęca do większego zaangażowania i wysiłku, podnosi poczucie własnej wartości pracownika, daje poczucie spełnienia, także daje poczucie identyfikacji z przedsiębiorstwem

Pracodawca chcący nagradzać pracowników powinien również pamiętać o tym, że wzmocnienia pozytywne powinny być również stosowane z odpowiednią częstotliwością oraz właściwą wagą w zależności od działań pracownika.

Wobec tego motywacja pracownika jest bardzo ważna i warto ją stosować. Dobrze zmotywowani pracownicy są znacznie bardziej wydajni i mają większą satysfakcję. Gratyfikacja nie musi przy tym wcale polegać na premiach – pracodawcy mają do wyboru znacznie więcej form motywacji, które są także bardzo skuteczne!