Jak ochronić się przed zatorami płatniczymi?

Jak ochronić się przed zatorami płatniczymi?
Jak ochronić się przed zatorami płatniczymi?

Prowadzenie biznesu wiąże się również z różnymi rodzajami ryzyka. Jednym z takich rodzajów ryzyka jest trafienie na nieuczciwych kontrahentów. Niewypłacalność kontrahentów może być poważnym problemem dla wielu firm w kontekście prowadzenia biznesu.

Jeśli chce się ograniczyć ryzyko związane z problemami firmy przy trafieniu na niewypłacalnych kontrahentów ważne jest przestrzeganie odpowiednich zasad. Zasady bezpieczniejszego prowadzenia biznesu warto jest stosować zarówno w przypadku nowych kontrahentów jak też w stosunku do długoletnich kontrahentów.

Współpraca z nową firmą

Gdy rozpoczyna się współpracę z nową firmą bardzo ważne jest sprawdzenie dostępnych informacji o takiej firmie. Wiele takich informacji jest łatwo dostępnych jak wpisy do KRS. Pozwala to na sprawdzenie między innymi informacji o osobach uprawnionych do reprezentowania firmy czy ograniczeń w zakresie reprezentowania firmy. Jeśli ma się podejrzenia w stosunku do nowego kontrahenta w kontekście możliwych problemów finansowych wówczas dobrym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług wywiadowni gospodarczych. Bywa to szczególnie ważne w przypadku decydowania się na długoterminowe umowy z nowymi kontrahentami czy bardzo kosztowne kontrakty. W wywiadowniach można uzyskać informacje o sytuacji finansowej firm. Pozwala to uzyskać między innymi takie informacje jak terminowość regulowania należności czy wysokość posiadanych przez firmę zobowiązań.

Ubezpieczenia dla firm

Zabezpieczyć przed ryzykiem można się poprzez ubezpieczenia. Na rynku ubezpieczeń można korzystać z różnych produktów kierowanych do firn. Na ubezpieczenia bardzo często decydują się firmy podejmujące działalność w ramach współpracy gospodarczej z zagranicznymi firmami przy eksporcie czy imporcie. Pozwala to na ograniczenie ryzyka, które jest związane z prowadzeniem interesów poza granicami kraju. Ograniczyć można ryzyko związane ze zmianami kursów czy też kredytowe. Gdy korzysta się z odpowiednio dopasowanych produktów ubezpieczeniowych można znacznie zyskać na elastyczności finansowej. Ułatwia to poradzenie sobie z sytuacjami, w których należności wpływają z dużym opóźnieniem.

Odpowiednie reakcja na niespłacone należności

Jeśli należności nie są spłacane w odpowiednim terminie bardzo ważne jest podejmowanie odpowiednich działań w celu odzyskania niezapłaconych należności. Szybka reakcja w wielu przypadkach pozwala na znacznie szybsze odzyskanie środków finansowych. Natomiast brak czujności może prowadzić do braku możliwości odzyskania należności.

Gdy nie ma możliwości odzyskania należności w ramach kontaktu z kontrahentami wówczas można decydować się na różne rozwiązania rynkowe, które pozwalają na zapewnienie możliwości przyśpieszenia odzyskania części trudnych do odzyskania należności. Decydować można się na skorzystanie między innymi z faktoringu, czyli usługi pozwalającej na odzyskanie części należności poprzez sprzedaż należności firmom wyspecjalizowanym w odzyskiwaniu przedterminowych faktur. Taka usługa jest korzystna między innymi z powodu możliwości zachowania płynności finansowej.