Jak pomnażać oszczędności w firmie?

Jak pomnażać oszczędności w firmie?

Nadwyżka finansowa na koncie firmy to dobry znak, że działalność ma się dobrze. Jeszcze lepiej, gdy te oszczędności zaczną przynosić dodatkowe zyski. Jak możemy pomnażać firmowe pieniądze?

Podobnie jak klienci indywidualni firmy mają możliwość korzystania z różnego rodzaju form pomnażania kapitału. Główne różnice zasadzają się na wysokości potencjalnych zysków, opłatach, a także dodatkowych produktach związanych z tymi oszczędnościowymi i inwestycyjnymi.

Rachunki oszczędnościowe

To podstawowa, bezpieczna forma pomnażania pieniędzy, która polega na przelaniu ich na oprocentowany rachunek. Pieniądze możemy swobodnie wpłacać i wypłacać bez obawy o utratę odsetek. Najczęściej z rachunku oszczędnościowego możemy wykonać jeden bezpłatny przelew w miesiącu.

Głównym minusem rachunków oszczędnościowych jest ich niskie oprocentowanie, które obecnie związane jest także z niskim poziomem stóp procentowych.

Lokaty terminowe

Lokaty mogą pochwalić się na ogół lepszym oprocentowaniem niż rachunki oszczędnościowe. W przypadku lokaty odkładamy określoną sumę pieniędzy – lokujemy ją i następnie, po zakończeniu okresu trwania, otrzymujemy zwrot środków i wypracowane zyski.

Lokaty terminowe są bardzo dobrym wyborem dla każdego przedsiębiorcy, któremu zależy na bezpiecznym pomnażaniu swoich oszczędności.

Fundusze inwestycyjne

Fundusze tego rodzaju są przeznaczone dla tych przedsiębiorców, którzy są gotowi zaryzykować zgromadzone oszczędności. Fundusze inwestycyjne pozwalają na zainwestowanie pieniędzy w różne instrumenty finansowe. Do wyboru mamy wiele funduszy różniących się pomiędzy sobą potencjalnymi zyskami i ryzykiem utraty środków.

Zarobki na funduszach inwestycyjnych są najczęściej dwukrotnie wyższe niż w przypadku lokat, ale musimy pamiętać o tym, że możemy też utracić swoje pieniądze.

Giełda

Kolejna propozycja to giełda. Warto przy tym wskazać, że możemy inwestować zarówno na polskiej giełdzie, jak i również możemy wykorzystać oferty zagranicznych giełd, w tym giełdy Forex, która służy do światowej wymiany walut.

Polska Giełda Papierów Wartościowych to dobry wybór dla początkujących. Inwestować możemy w różnego rodzaju spółki, ale musimy też pamiętać o ryzyku utraty pieniędzy.

Z kolei oferty takie jak inwestowanie na Forex są już znacznie inne. W tym przypadku nie inwestujemy pieniędzy bezpośrednio na tej giełdzie, ale poprzez rachunek inwestycyjny w biurze maklerskim obstawiamy, jakie zmiany nastąpią w określonym czasie w wartości walut dla danych par walutowych. Ryzyko jest wtedy wyższe.

Pamiętaj o dywersyfikacji inwestycji

Jako początkujący inwestor powinniśmy wiedzieć, że nigdy nie powinniśmy umieszczać wszystkich oszczędności w jednym produkcie oszczędnościowym czy inwestycyjnym. Przykładowo wtedy, gdy wszystkie zyski firmy ulokujemy w funduszu inwestycyjnym, który poniesie straty, także my stracimy pieniądze.

Najlepiej wobec tego część pieniędzy zawsze trzymać na lokacie czy rachunku oszczędnościowym, aby przez cały czas były one dostępne i były zabezpieczone przed utratą. Resztę możemy inwestować bardziej agresywnie, licząc się z tym, że możemy je stracić.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.